شربت خاکشیر
تدابیر برای رفع داغی کف‌پا ۲۹ خرداد ۱۴۰۱

تدابیر برای رفع داغی کف‌پا

پاشویه‌ی روزانه با آب داغ به مدت ۱۵ دقیقه. آب‌ِ داغ بر خلاف آب سرد، باعث باز شدن منافذ و رفع انسداد نسبی در مسیرهای عروقی می‌شود و حرارت به دام افتاده در کف پا خارج می‌شود، سبب دفع سموم و مواد زاید می‌شود (یک تا دو هفته قابل تکرار است) اضافه کردن نمک به […]