شرکتهای اینترنتی
رد و پای  مک دونالد در ایران ۲۰ دی ۱۳۹۶

رد و پای مک دونالد در ایران

🔸 وارد کردن بی سروصدای مک دونالد از طریق شرکتهای دلالی اینترنتی با سرمایه گذار خارجی! 📚 منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف