شعار سیاسی
۱۱ مهر ۱۳۹۶

مخالفان تراریخته فقط شعار سیاسی می دهند

🔸 رئیس جدیدمحیط زیست: – موافق مصرف محصولات تراریخته هستم،همین الان حجم زیادی از واردات، تراریخته هستند! – مخالفان تراریخته فقط شعارسیاسی میدهند!    📚 منبع : Farsna@