صادرات ایران و ترکیه
۱۷ دی ۱۳۹۶

مقایسه تکان دهنده ثریا از آمار صادرات ایران و ترکیه به مقصد روسیه

  🔹صادرات شیلات ترکیه ۱۸ برابر ایران 🔹سیب و گلابی ۱۱۵ برابر ایران 🔹زردآلو،گیلاس،آلبالو، هلو ۹۲ برابر ایران 📚 منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف