فشارخارجی
اندیشکده آمریکایی: زیانبار بودن انزوای ایران را همه فهمیدند جز آمریکا! ۱۳ مرداد ۱۴۰۱

اندیشکده آمریکایی: زیانبار بودن انزوای ایران را همه فهمیدند جز آمریکا!

💢یک ‌اندیشکده آمریکایی تاکید کرد بسیاری از دولت‌های منطقه خاورمیانه راهبرد بی‌حاصل انزوای ایران را کنار گذاشته و دنبال روابط با ایران هستند، دولت آمریکا هم باید راهبرد بی‌نتیجه خود را که ایران را وادار می‌کند مقاومت در برابر فشار‌ها را بیشتر کند و توانمندی‌های اقتصادی و نظامی خود را بالاتر ببرد، کنار بگذارد. 📝نشریه […]