قدس
آیا صهیونست ها از نازی ها درس می گیرند؟ ۰۲ خرداد ۱۳۹۹

آیا صهیونست ها از نازی ها درس می گیرند؟

     

همین شعارها برایشان مرگ می آورد ۰۲ خرداد ۱۳۹۹

همین شعارها برایشان مرگ می آورد

     

هدف اسرائیل از تجاوز مکرر به کشورهای منطقه ۰۲ خرداد ۱۳۹۹

هدف اسرائیل از تجاوز مکرر به کشورهای منطقه

هدف اسرائیل از تجاوز مکرر به کشورهای منطقه از سوریه تا اردن و لبنان و مصر و عراق بارها و بارها زیر بمباران یا چکمه های سربازهای این رژیم تروریست قرار گرفته اند؛ تمامی کشورهای همسایه نیز تحت تجاوز و حملات دائمی اسرائیل قرار دارند. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد عبدالهی در یادداشتی نوشت: ۷۲ سال […]

القدس دارنا ۰۲ خرداد ۱۳۹۹

القدس دارنا

به مناسبت روز قدس