قطعنامه ضدایرانی
ایران به قطعنامه ضدایرانی پاسخ داد‌ مدعیان اصلاحات دردشان آمد! ۰۳ آذر ۱۴۰۱

ایران به قطعنامه ضدایرانی پاسخ داد‌ مدعیان اصلاحات دردشان آمد!

سرویس سیاسی- روزنامه اعتماد روز گذشته گفت وگویی با یکی از دیپلمات‌های سابق درباره واکنش ایران به قطعنامه ضدایرانی آژانس منتشر کرده که وی در بخشی از این گفت‌و‌گو مدعی شده است: «نبايد همزمان در چند جبهه وارد جنگ ديپلماتيك با دولت‌هاي خارجي شويم.. نتيجه كاملا قابل پيش‌بيني اقدامات متقابل ما اين است كه فشارها […]