قطعنامه ضدایرانی
ایران به قطعنامه ضدایرانی پاسخ داد‌ مدعیان اصلاحات دردشان آمد! ۰۳ آذر ۱۴۰۱

ایران به قطعنامه ضدایرانی پاسخ داد‌ مدعیان اصلاحات دردشان آمد!

سرویس سیاسی- روزنامه اعتماد روز گذشته گفت وگویی با یکی از دیپلمات‌های سابق درباره واکنش ایران به قطعنامه ضدایرانی آژانس منتشر کرده که وی در بخشی از این گفت‌و‌گو مدعی شده است: «نباید همزمان در چند جبهه وارد جنگ دیپلماتیک با دولت‌های خارجی شویم.. نتیجه کاملا قابل پیش‌بینی اقدامات متقابل ما این است که فشارها […]