ماهی
اعتیاد ماهی‌های رودخانه تایمز به کوکائین ۲۵ فروردین ۱۳۹۸

اعتیاد ماهی‌های رودخانه تایمز به کوکائین

کارشناسان انگلیسی پس از آزمایش و بررسی آب رودخانه تایمز که فاضلاب شهر لندن به آن سرازیر می‌شود، به نتایج جالبی درباره ماهی‌های این رودخانه دست یافتند. به گزارش اسپوتنیک، این محققان آب رودخانه تایمز را مورد بررسی قرار دادند و نمونه‌های بررسی شده را از نزدیکی مجرای فاضلاب ساختمان مجلس بریتانیا گرفتند.هدف از این […]