محصولات سالم
طرح شمس: روش جدید توسعه تراریخته بنام محصول سالم ۱۷ دی ۱۳۹۷

طرح شمس: روش جدید توسعه تراریخته بنام محصول سالم

اخیرا طرحی موسوم به: شبکه محصولات سالم (شمس) که در ظاهر با هدف توسعه محصولات سالم و ارگانیک و با حمایت برخی مراکز علمی دولتی و با بودجه و امکانات بسیار در کشور راه اندازی شده و تعدادی از تولید کنندگان محصولات سالم و ارگانیک نیز احتمالا بدون آگاهی از اهداف واقعی در آن مشارکت دارند. اما […]

کورن فلکس محصولات تراریخته ۰۱ مهر ۱۳۹۶

کورن فلکس محصولات تراریخته

💠 کورن فلکس محصولات تراریخته ای و سم گلایفوسایت دارد و برای مصرف کودکان و بزرگسالان مناسب نیست. به کودکان خود محصولات سالم‌بدهید تا طبیعی رشد کنند و بیمار نشوند.   📚 منبع : proffessorkarami@