معجزه بخور جوش شیرین
آیا با انجام دستور بخور جوش شیرین پس از مدتی دچار عوارض می شویم؟! ۱۰ تیر ۱۳۹۹

آیا با انجام دستور بخور جوش شیرین پس از مدتی دچار عوارض می شویم؟!

جهت آموزش این علم بصورت رایگان توسط حکیم دکتر روازاده با آموزشگاه احیای سلامت تماس حاصل نمایید. ۰۲۱۶۶۹۲۵۵۰۸

معجزه بخور جوش شیرین برای پیشگیری و درمان کرونا (نسخه جدید) ۰۵ تیر ۱۳۹۹

معجزه بخور جوش شیرین برای پیشگیری و درمان کرونا (نسخه جدید)

درمان کرونا با بخور جوش شیرین را به همه دوستان و فامیل توصیه کنید. اگر سلامت اطرفیانتان برای شما مهم است، این کلیپ را حتما برای آنها ارسال کنید.