مک دونالد
رد و پای  مک دونالد در ایران ۲۰ دی ۱۳۹۶

رد و پای مک دونالد در ایران

🔸 وارد کردن بی سروصدای مک دونالد از طریق شرکتهای دلالی اینترنتی با سرمایه گذار خارجی! 📚 منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف

فوژراس، توحش مدرن در رستوران‌های مک دونالد ۰۸ دی ۱۳۹۶

فوژراس، توحش مدرن در رستوران‌های مک دونالد

🔸در رستوران های مک دونالد غذایی با قیمتی بسیار بالا به نام فوژراس (foie gras) عرضه می شود که در واقع جگر یا کبد چرب اردک و غازهای بخت برگشته ای است که در اثر مصرف زیاد و به زور چربی (Force Feeding) به سرنوشت اسفباری دچار می شوند. 📎در ضمیمه این پست و در […]