نشریه فرانسوی
اذعان نشریه فرانسوی به موفقیت‌های ایران در سیاست خارجی ۲۷ شهریور ۱۴۰۲

اذعان نشریه فرانسوی به موفقیت‌های ایران در سیاست خارجی

نشریه مطرح فرانسوی لوموند در گزارشی به دستاوردهای ایران در عرصه سیاست خارجی و پیشرفت ایران طی یک سال اخیر پرداخت و اعتراف کرد. این نشریه عنوان می‌کند: مسائل داخلی ایران با موفقیت بین‌المللی این کشور همراه شد

احساس درماندگی صهیونیست‌ها در مقابل نقشه جنگ در چند جبهه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲

احساس درماندگی صهیونیست‌ها در مقابل نقشه جنگ در چند جبهه

یک نشریه فرانسوی می‌گوید محافل صهیونیستی در مقابل نقشه پیچیده ایران برای حمله به اسرائیل از چند جبهه احساس ناتوانی می‌کنند.