هنیه
هنیه: مقاومت لبنان بینی دشمن را به خاک مالید ۱۴ شهریور ۱۳۹۹

هنیه: مقاومت لبنان بینی دشمن را به خاک مالید

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس: برای آزادی اسیران عهد و پیمان بسته‌ایم. ملت فلسطین در داخل و خارج متحد باقی خواهد ماند. مقاومت لبنان، بینی دشمن را به خاک مالید و مقاومت، امتداد مقاومت ملت ما در داخل فلسطین اشغالی است. مقاومت دنبال ایجاد ائتلاف منطقه‌ای در برابر تهدیدها علیه فلسطین است. منبع : خبرگزاری […]