پیام عاشورا
یکی از مهترین پیامهای فراموش شده عاشورا …. ۱۲ مهر ۱۳۹۶

یکی از مهترین پیامهای فراموش شده عاشورا ….

شب عاشورا امام حسین(ع )به یارانش فرمود: هر کس از شما حق الناسی به گردن دارد برود و آن حق را ادا کند که خداوند شهادتش را نمی پذیرد … او به جهانیان فهماند که حتی شهید شدن درراه خدا در کربلا بالاتر از رعایت حق الناس نیست . در عجبم از کسانی که هزاران […]