کرونا ویروس
جدید ترین یافته ها درباره ویروس کرونا ۰۲ خرداد ۱۳۹۹

جدید ترین یافته ها درباره ویروس کرونا

اين مقاله همين امروز٢٢ ماه مه حدود ٣ ساعت قبل در مجله لنست نشر شده و نويسندگان آن، از دانشگاههاي بسيار معتبر هستند و نويسنده مسوول از هاروارد. ٩٦٠٣٢ بيمار مبتلا به كوويد ١٩ از ٦٧١ بيمارستان در ٦ كشور مختلف در اين مطالعه وارد شدند. بيماران ٤ گروه بودند: كلروكين با يا بدون ماكروليد […]