گالوپ
مهاجرت از آمریکا رکورد زد ۱۶ درصد از مردم در اندیشه ترک دائمی کشور هستند ۲۴ فروردین ۱۳۹۸

مهاجرت از آمریکا رکورد زد ۱۶ درصد از مردم در اندیشه ترک دائمی کشور هستند

نظرسنجی جدید موسسه «گالوپ» نشان می‌دهد که ۱۶ درصد از جمعیت آمریکا و ۳۰ درصد از جوانان خواستار مهاجرت دائم به کشور دیگر هستند  این آمار بالاترین رقمی است که در تاریخ نظرسنجی‌های گالوپ گزارش شده است. آمریکا همواره به عنوان کشوری که از همه جا به آن مهاجرت می‌کنند، معرفی می‌شد اما حالا گویا […]