گل ژاپنی
منظم ترین گل جهان ۱۹ دی ۱۳۹۶

منظم ترین گل جهان

🔸 گل ژاپنی PHI یکی از متقارن ترین گلهای کشف شده می باشد که در زیبایی و منظم بودن خطوط گلبرگ هایش نظیر ندارد. 🔹 از این گل به عنوان منظم ترین گل جهان یاد می‌شود.   📚 منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف