دفتر جامعه: ۰۲۱۶۶۹۴۱۳۷۸
روابط عمومی: ۰۲۱۶۶۹۲۰۱۲۸
 ارسال پیام در شبکه های اجتماعی:۰۹۱۱۲۲۷۷۸۲۱

 

آدرس: تهران – خیابان جمهوری اسلامی – خیابان شهید یاسری – کوچه شهید شیردل پلاک ۲۰ واحد ۴

صندوق پستی: ۱۳۱۸۵۱۵۳۳