کاهش ۸ درصدی جمعیت فعال در بخش کشاورزی؛ زنگ خطر امنیت غذایی ۱۰ شهریور ۱۴۰۱

کاهش ۸ درصدی جمعیت فعال در بخش کشاورزی؛ زنگ خطر امنیت غذایی

کاهش ۸ درصدی جمعیت فعال در بخش کشاورزی؛ زنگ خطر امنیت غذایی بر اساس اطلاعات منتشر شده از مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۸۴ سهم اشتغال بخش کشاورزی از کل جمعیت شاغل کشور ۲۴.۲ درصد بوده است که سال گذشته به ۱۶.۳ درصد کاهش یافته است. با توجه به روند رشد جمعیت، کاهش جمعیت فعال […]

کشاورزی
نکاتی درباره شلتوک ۲۳ تیر ۱۴۰۱

نکاتی درباره شلتوک

در مناطق گرمسیری سه روز، در هوای معتدل چهار یا پنج روز زمان می برد تا شلتوک ها شکفته شود. هرگاه به علت سرمای هوا دیرتر شلتوک ها باز شود آنها را با دست بهم می زنند روی آنها را آب گرم می پاشند و به روشی که بیان شد نگهداری می نمایند و هرگاه […]

چهار نکته مهم در زراعت ۲۲ تیر ۱۴۰۱

چهار نکته مهم در زراعت

زمانی که زمین را به روش های بیان شده تقویت کردند، قبل از زرع باید به چهار نکته توجه داشته باشند: ۱️⃣اول مرغوبیت بذر است که قبل از هرکاری باید دقت کرد به مرغوب بودن بذر، بذر باید درشت و رسیده و خوش ذات و به یکدیگر نچسبیده باشد، بلکه در زمان درو کردن شلتوک […]

آب چله برای تقویت زمین ۲۰ تیر ۱۴۰۱

آب چله برای تقویت زمین

در مناطقی که سرما را از گرما بیشتر است، در مزرعه ای که سال قبل شلتوک زرع کرده باشند، بعد از برداشت محصول شلتوک، آب مزرعه قطع نمی کنند، تا اول فروردین ماه، که در ایام زمستان زمین پر از آب بوده است و یخ بسته است. در فروردین دیگر به زمین آب نمی دهند […]

درد بزرگ ما در حوزه کشاورزی کشورمون که لطمات سنگینی به مردم و نظام زده، همینه که رهبری در ۲ دقیقه گفتند … ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

درد بزرگ ما در حوزه کشاورزی کشورمون که لطمات سنگینی به مردم و نظام زده، همینه که رهبری در ۲ دقیقه گفتند …

درد بزرگ ما در حوزه کشاورزی کشورمون که لطمات سنگینی به مردم و نظام زده، همینه که رهبری در ۲ دقیقه گفتند …

قاعدۀ زرع کلم رومی ۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

قاعدۀ زرع کلم رومی

نکاتی مهم منقول از کتاب مفاتیح الارزاق وقت زرع کلم رومی از ابتدای اسفند ماه است لغایت آخر فروردین، هوای سرد برای این محصول مناسب است. زمین را چند بار شخم می زنند و شیار می کشند و کرت های(کرز) کوچک می بندند. بذرها را در آب خیس می کنند و به طریق تخمدان که […]

وزن کردن محصولات در آلات کیل و وزن ۰۳ فروردین ۱۴۰۱

وزن کردن محصولات در آلات کیل و وزن

🔵 اول :کیلی است که در عراق عرب وعجم واکثر سرزمین های دیگر معروف است که پیمانه را از چوب می سازندکه در آن گنجایش معینی برای وزن کردن گندم یا جو یا برنج یا سایر حبوبات وجود داشته باشد ولی پیمانه هر حبی باید از دیگری جدا باشد 🔷 زیرا که هر جنسی وزن […]

طریقه کشت روناس در سرزمین های خشک ۲۲ اسفند ۱۴۰۰

طریقه کشت روناس در سرزمین های خشک

🔶 کشت روناس در ایران و سایر کشورها 🔶 قاعده و روش بیرون آوردن روناس 🟠 متعارف و مرسوم است، آن را توسط ریشه و بذر در زمین های نم دار و خشک و زمین های پله بند و کرت بندی به روش های گوناگون کشت می کنند. 🟠 زمینی را برای زراعت روناس انتخاب […]

وضع انبار و حمل اجناس به آنجا ۲۱ اسفند ۱۴۰۰

وضع انبار و حمل اجناس به آنجا

🔷 وضیعت و شرایط بنای انبار برای غلات باید که از خاک خالص مخلوط به کاه گندم باشد و کف و داخل آن را آغشته کنند و اگر از خس و خاشاک کف و دیوار را آغشته کنند بهتر است. 🔷 گفته اند اگر عصاره زیتون یا خاکستر را با گِل مخلوط کنند از آسیب […]

وزن کردن محصولات در آلات کیل و وزن ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

وزن کردن محصولات در آلات کیل و وزن

وزن کردن محصولات در آلات #کیل و #وزن* 🔵 اول :کیلی است که در عراق عرب وعجم واکثر سرزمین های دیگر معروف است که پیمانه را از چوب می سازندکه در آن گنجایش معینی برای وزن کردن گندم یا جو یا برنج یا سایر حبوبات وجود داشته باشد ولی پیمانه هر حبی باید از دیگری […]

آموزش کاشت صحیح درخت توسط حکیم دکتر روازاده ۱۵ اسفند ۱۴۰۰

آموزش کاشت صحیح درخت توسط حکیم دکتر روازاده

آموزش کاشت صحیح درخت توسط حکیم دکتر روازاده