نوع زراعت تنباکو / قسمت ششم ۱۴ آبان ۱۴۰۰

نوع زراعت تنباکو / قسمت ششم

🔰#کاشت_نشا 🍀 بعد از تمام شدن کاشت نشاء در هر لوله آب را در لوله دیگر می بندند و به همان طریق لوله قبل از نشاء را می کارند. 🍀 زمان کاشت نشاء باید آب در وسط لوله باشد چرا که روز بعد از کاشت نشاء مجدداً باید آب را داخل لوله ها بیاندازند و […]

کشاورزی
نوع زراعت تنباکو / قسمت دوم ۱۰ آبان ۱۴۰۰

نوع زراعت تنباکو / قسمت دوم

روش #تخمدان(مکان بذر گیری) 🍀 زمین مرغوبی را به مقدار لازم شخم می زنند، از کود سه ساله گاو یا گوسفند بسیار فراوان استفاده می کنند. 🍀 هرگاه کود تازه و نو باشد گیاه از جای خودش خارج می شود و یا  گرم می گذارد. 🍀 زمین را چهار بار شخم می زنند و یا […]

نوع زراعت تنباکو / قسمت اول ۰۹ آبان ۱۴۰۰

نوع زراعت تنباکو / قسمت اول

🍀 اولا که باید دانست که تنباکو محصول گرمسیری است، مخصوص جاهایی است که شبنم و رطوبت به زراعت تنباکو برسد. 🍀 در مناطق سرد خوب به عمل نمی آید و بدکشش و تند می شود. 🍀 ثانیا مزرعه تنباکو باید کمی شور باشد باعث شیرین شدن تنباکو می شود و اگر هر دو یعنی […]

نحوۀ زراعت بادنجان / قسمت هشتم ۰۸ آبان ۱۴۰۰

نحوۀ زراعت بادنجان / قسمت هشتم

🍆 اگر که گوشت بادنجان فاسد شود، سپس تخم آن ها را جدا می کنند و مجدداً در آفتاب خشک می کنند چون بادنجان در مناطق گرم در تمام فصول سال کشت می شود. ☑️ اگر بخواهند در سرزمین معتدل زودبه دست بیاورند: 🍆 اولا: مزرعه آب را انتخاب می کنند که از آفت سموم […]

نحوۀ زراعت بادنجان / قسمت هفتم ۰۷ آبان ۱۴۰۰

نحوۀ زراعت بادنجان / قسمت هفتم

🍆 مزرعه بادنجان باید جایی باشد که باد کمتر در آن بپیچد، زیرا که باد باعث ریختن گل بادنجان می شود. 🍆 زمینی که در آن لوله برای آبیاری باشد برایش مناسب تر است. 🍆 زمینی که گِل قرمز داشته باشد برای بادنجان مطلوب تر است. 🍆 گفته اند که: اگر زمینی را پیدا کنند […]

نحوۀ زراعت بادنجان / قسمت ششم ۰۶ آبان ۱۴۰۰

نحوۀ زراعت بادنجان / قسمت ششم

🍆 به محض اینکه زمین نمناک شد، اگر زمینی کم قوت بود کود و خاک را مخلوط می کنند و پای هر بوته و نهال می ریزند به این گونه که دور بوته را خالی می کنند 🍆 و از مخلوط خاک و کود پای نهال و بوته می ریزند طوری که اطراف بوته خاکش […]

کشت گندم / قسمت دوم ۰۵ آبان ۱۴۰۰

کشت گندم / قسمت دوم

🌾 بعد از ماله کشیدن زمین پس از بیست روز آبیاری می کنند و مجدداً بعد از دو سه روز که صبر کردند آب سوم را می دهند و آب چهارم را  بعد از دو یا سه روز می دهند 🌾 و کرت ها را پر می کنند و به محض اینکه خوشه ها رشد […]

نحوۀ زراعت بادنجان / قسمت پنجم ۰۵ آبان ۱۴۰۰

نحوۀ زراعت بادنجان / قسمت پنجم

🍆 بعد از سبز شدن هر شش روز یکبار آبیاری می کنند و هر گاه متوجه بارش تگرگ بشوند روی آن ها را با بوته های خار می پوشانند تا تخم آن سبز و بلند شود 🍆 اگر در محل کاشتن تخم ها متوجه وجود کرم شوند کرت را پر از آب می کنند و […]

کشت گندم / قسمت اول ۰۴ آبان ۱۴۰۰

کشت گندم / قسمت اول

 در مناطق معتدل در دو نوبت گندم کشت می کنند: یکی اول اسفند، دوم اول تیر ماه الی آخر تیر است. 🌾 زمانی که در اسفند کشت کردن را شروع می کنند بذر را در زمین پرتر و بیشتر می پاشند و در زمانی که در تیرماه کشت می کنند پراکنده تر می ریزند و […]

نحوۀ زراعت بادنجان / قسمت چهارم ۰۴ آبان ۱۴۰۰

نحوۀ زراعت بادنجان / قسمت چهارم

🍆 بذر بادنجان را ده روزدر آب قرار می دهند و در این مدت زمین را ازنظر کود وشخم آماده می کنند. 🍆 کرت های کوچک می بندند و کف آنها را نرم و صاف و هموار می کنند، بذر را درآن کرت ها به صورت پرو زیادمی ریزند و روی بذرها را ریگ نرم […]

کشت اسفناج / قسمت سوم ۰۳ آبان ۱۴۰۰

کشت اسفناج / قسمت سوم

🟩 زمان کشت اسفناج 🟢 زمان کشت اسفناج به صورت دیمه از ماه آبان است تا اسفند. 🟢 علت بستن کرت ها این است که اگر باران دیرتر از موعد بارید بتوانند به صورت دستی آبیاری نمایند. 🟢 روش دوم کشت دیمۀ اسفناج این است که اگر باران که رحمت الهی است با تاخیر بارید […]