جامعه اسلامی حامیان کشاورزی ایران

 

 

ساختار و شرح وظایف

دفاتر استان

 

 

 

جامعه اسلامی حامیان کشاورزی ایران

مصوب سال ۱۳۸۸

 

بسمه تعالی

 

 

«دبیر استان»

الف) جایگاه :

 • دبیر استان زیر نظر مستقیم دبیر کل جامعه ، مدیریت و مسئولیت کلیه امور جامعه را در استان در چارچوب اساسنامه ، خط مشئ مصوب مجمع و مصوبات شورای مرکزی عهده دار است و از میان اعضای جامعه در هر استان بنا به پیشنهاد دبیر کل ، پس از تأیید در شورای مرکزی و هیأت گزینش با حکم دبیر کل منصوب می گردد.
 • قائم مقام دبیر استان بنا به پیشنهاد دبیر استان و تأیید هیأت گزینش و همچنین شورای استان ، دبیر کل و اظهار نظر هیأت مرکزی گزینش با صدور حکم از جانب دبیر کل منصوب می گردد و به عنوان جانشین دبیر استان در حدود وظایف مربوطه زیر نظر دبیر استان انجام وظیفه می نماید.
 • عزل دبیر استان و قائم مقام وی بنا به بررسی و پیشنهاد دبیر کل و نظر موافق شورای مرکزی و با صدور ابلاغ عزل از جانب دبیر کل جامعه انجام می پذیرد.
 • عزل معاونتهای دبیر استان بنا به تشخیص دبیر استان و با هماهنگی مرکز ، توسط دبیر استان انجام می پذیرد.
 • در مواردی که هر یک از معاونتهای استان بنا به نظر رؤسای دفتر مرکزی، کارآیی لازم را نداشته باشند، با موافقت دبیر استان و صدور ابلاغ از جانب وی ، معاون مربوطه عزل می گردد و چنانچه دبیر استان مخالف باشد، طبق نظر نهایی و تصمیم شورای مرکزی ، اقدام خواهد شد.

تبصره : دبیر استان نمی تواند همزمان مسئولیت دبیری شهر را به عهده داشته باشد.

شرح وظایف :

 1. مأموریت اصلی دبیر و مجموعه معاونین وی در استان تمشیت امور کلی جامعه در استان، برنامه ریزی و سیاستگذاری اجرایی و هماهنگ نمودن امور دفاتر در شهرهای تابعه در چارچوب ضوابط مربوطه می باشد.
 2. ریاست جلسات شورای استان.
 3. نمایندگی جامعه در مجامع و مراکز در سطح استان.
 4. برحسب مورد حضور در کارگروه های تخصص، ستادهای مشورتی و برنامه ریزی جامعه در مرکز و سایر استانها و مجامع درون و برون جامعه.
 5. حضور شخص دبیر استان یا قائم مقام وی در جلسات دفتر مرکزی جامعه بنا به دعوت از جانب دبیر کل و حضور جلسات ادواری اجلاس دبیران جامعه.
 6. هماهنگ سازی و اعمال نظارت مستقیم بر فعالیت معاونت های مختلف در استان و شهرهای تابعه.
 7. عهده داری مسئولیت فعالیت های جامعه در استان و شهرهای تابعه و پاسخگویی در برابر دبیرکل و التزام به هماهنگی با مراکز و معاونت های دفتر مرکزی جامعه.
 8. دریافت شرح وظایف و حدود مسئولیت های معاونین دبیر استان و دبیران شهرها از طریق دبیر کل و ابلاغ و اعمال مدیریت برای تحقق آن.
 9. تلاش در جهت کادر سازی با توزیع مسئولیت و اتکا بر بهینه سازی روش ها و روز آمد کردن راهکارهای اجرایی جامعه در استان.
 10. کوشش در جهت انسجام و تعامل بیشتر بین کشاورزان ، متخصصین ، تشکلها، دست اندرکاران و برنامه ریزان امور کشاورزی استان به منظور اعمال مدیرت کارآمد و اعتلای دانش فنی تولید کنندگان و بهبود کمی و کیفی تولید محصولات کشاورزی در استان.
 11. تلاش در جهت ارتقای دانش سیاسی و اسلامی شاغلین بخش کشاورزی استان و بستر سازی برای گسترش مشارکت آنان در صحنه های سیاسی و اجتماعی استان
 12. بررسی و ارائه راهکارهای اجرائی برای اعمال شیوه های حمایتی در جهت تقویت تولید کنندگان خرده پا و حفظ اشتغال مولد به ویژه در مناطق روستایی و محروم استان و ارائه آن به مرکز.
 13. نقد و بررسی قوانین و مقررات بخش کشاورزی و تلاش در جهت ارائه راهکارهای مناسب و تدوین قوانین کارآمد در بخش کشاورزی و ارائه نقطه نظرات به مرکز.
 14. بررسی و تحلیل سیاستهای جاری و طرحهای آینده در امور مربوط به کشاورزی که توسط دولت و گروههای سیاسی ارائه می گردد و پیشنهاد راهبردها و راهکارهای مربوط به مرکز.
 15. اظهار نظر در خصوص برنامه تأمین امنیت غذایی کشور در جهت تأمین غذای کافی و سالم برای آحاد جامعه و ارائه نقطه نظرات به مرکز.
 16. تلاش در جهت کنترل سلامت تغذیه از تولید تا مصرف و رفع موانع موجود با همکاری مراجع ذیصلاح و پیشنهاد راهبردها و راهکارهای مربوطه به مرکز.
 17. تهیه و تنظیم طرح های هدفمند با توجه به حفظ محیط زیست و احیای منابع طبیعی و بهبود تولید و خوداتکایی محصولات کشاورزی و ارائه آن به مرکز.
 18. پیگیری مصوبات شورای استان.
 19. تعیین معاونین دبیر استان و رئیس دفتردبیر استان از میان اعضای واجد شرایط پس از تأیید هیأت گزینش استان و کسب تأیید مراکز و معاونین مربوطه در دفتر مرکزی جامعه.
 20. صدور احکام معاونت ها و رؤسای دفاتر.
 21. تأیید معاونت های دبیر شهرهای استان، پس از پیشنهاد دبیر شهر و تأیید هیأت گزینش استان.
 22. بررسی و پیگیری اوضاع کلی استان در ابعاد مختلف و اطلاع از تغییرات و تحولات آن.
 23. پیگیری چگونگی تحقق اهداف و راهبردهای مصوب جامعه در استان و ارزیابی از میزان پیشرفت برنامه ها ، انعکاس خلاقیت و نوآوری ها، پیشنهادات سازنده اعضاء و معاونت های استان به مراکز و معاونت های دفتر مرکزی جامعه جهت بهره برداری و اقدام لازم.
 24. بررسی و شناخت ظرفیت های عمومی و خاص موجود در استان به منظور بهره برداری در جهت تأمین اهداف و توسعه پیام جامعه.
 25. بررسی و شناخت راهکارهای گسترش پایگاه مردمی و اعتماد سازی در مردم استان.
 26. بررسی و شناخت آسیب ها و کاستی های احتمالی مجموعه جامعه در استان و ارائه پیشنهادات لازم جهت آسیب زدایی به دبیر کل.
 27. بررسی راهکارهای ایجاد همگرایی ووفاق با نیروهای مؤمن به انقلاب و تقویت جبهه گروه های خودی و پیگیری و هماهنگی تحقق آن.
 28. ارائه گزارش مکتوب از حضور در شهرهای مربوطه و خدمات انجام شده، حداقل هرسه ماه یک بار به دبیرکل.
 29. برقراری ارتباط با مراکز و معاونت های دفتر مرکزی جامعه جهت رفع ابهامات و موانع احتمالی و ارائه پیشنهاد و راهکارهای اجرایی و راهبردی و مطالعاتی فراگیر در استان.
 30. برقراری ارتباط فعال با مراکز فرهنگی ، به ویژه نهادهای علمی و اجرایی فعال در سطح استان ( از طریق دبیر شهر در شهرهای تابعه) به منظور بهره مندی از ظرفیت های موجود در اینگونه نهادها و تلاش درجهت جذب کادرهای با انگیزه و فعال.
 31. تلاش در جهت معرفی جامعه در سطح استان به طوری که همگان با نام ، اهداف، مواضع، سوابق، مؤسسین و بزرگان آن آشنایی پیدا کنند.
 32. تلاش در جهت گسترش حامیان و علاقمندان به نحوی که زمینه برای عضویابی هرچه بیشتر فراهم گردد.
 33. تلاش در جهت رساندن پیام جامعه به مخالفان در قالبهای سیاسی و اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی، در چارچوب برنامه های ابلاغی مرکز و با بهره گیری از ارزشهای اسلامی و راهکارهای اجرایی متناسب با مقتضیات بومی، به ویژه شرایط فرهنگی موجود در استان.
 34. اهتمام ویژه در خصوص حفظ و تعمیق انسجام تشکیلاتی اعضاء و حوزه های جامعه و از طریق طراحی و سازماندهی و برگزاری کانون ها، همایشها و تجمع های حزبی در سطح استان و شهرها.
 35. اطلاع رسانی ویژه به نخبگان استانی و منطقه ای با هدف هماهنگی سازی و تبیین دیدگاههای جامعه.
 36. سازماندهی امور تبلیغاتی جامعه در سطح استان و شهرها با بهره گیری از راهبردها و سیاست های ابلاغی.
 37. ساماندهی و برقراری ارتباط با روابط عمومی نهادها، سازمانها ، ارگانهای دولتی و غیر دولتی.
 38. ارتباط با اقشار مختلف مردم از طریق حضور در مساجد، مجامع عمومی و دریافت نقطه نظرات ایشان و گزارش آن به مرکز.
 39. تشکیل و اداره جلسه شورای استان و شورای دبیران شهرهای استان.
 40. انتقال اسناد و مدارک و پرونده اعضاء و سایر اطلاعات و گزارشهای استان به مرکز و بالعکس.
 41. معرفی از اعضای کارآمد و مناسب به هیأت مرکزی گزینش به عنوان هیأت گزینش استان.
 42. پیشنهاد متقاضیان همکاری در دفتر و یا کارگروه های استان و یا تعلیق و اخراج همکاران به هیأت گزینش استان.
 43. اداره و نظارت بر حسن انجام وظایف، آئین نامه ها و دستورالعملها در دفاتر و معاونتهای تابعه.
 44. دریافت و بررسی پیشنهاد ها و گزارشهای دفاتر شهرها به منظور ارائه رهنمود یا تصویب آن.
 45. ابلاغ خط مشئ و سیاستها و مواضع مصوب مرکز به دفاتر تابعه استان.
 46. اعلام مواضع و صدور بیانیه و اطلاعیه در سطح استان با هماهنگی و تأیید مرکز سیاسی.
 47. بازرسی دفاتر تابعه استان.
 48. ارائه گزارشهای حداقل ماهانه و سه ماه یکبار به دبیر کل از میزان جذب عضو و فعال سیاسی.
 49. تهیه و تنظیم برنامه ، تراز مالی و بودجه اتسان با استفاده از پیشنهادهای دفاتر موجود استان در وقت مقرر و پس از تصویب شورای استان و ارائه به مرکز جهت تأیید.
 50. تهیه و تنظیم گزارش عملکرد استان، جهت ارائه به مرکز و طرح در مجمع عمومی.
 51. تشکیل جلسات شورای استان و دبیران شهرهای تابعه استان، حداقل هرماه یکبار با حضور اعضای شورای استان و شخصیتها، کارشناسان و مدعو به ریاست دبیران استان.
 52. تعیین سرپرست برای معاونتها در صورت شهادت، درگذشت و یا استعفا آنها برای مدت سه ماه.
 53. تعیین سیاستهای اجرایی، برنامه کانونها و سایر مراسم در حوزه استان، در چارچوب سیاستهای مرکز.
 54. ارسال پرونده آن دسته از اعضایی که به تأیید هیأت گزینش استان رسیده اند به مرکز، جهت صدور کارت عضویت.
 55. دریافت، جمع آوری و تنظیم و بررسی اطلاعات و اخبار و تحلیل آنها جهت ارسال به مرکز.
 56. تعیین نماینده جامعه در مجامع و جلسات و … خارج از جامعه در سطح استان.
 57. هماهنگی با دفتر هماهنگی امور استانها دبیر کل جهت برگزاری انتخابات دبیران شهرهای تابعه استان.
 58. نگهداری ویژه اسناد محرمانه و طبقه بندی شده جامعه در سطح استان.
 59. ایجاد هماهنگی بین رؤسای کمیته های تخصصی.

 

« شورای استان»

الف) جایگاه :

شورای استان به انتخاب و ریاست دبیر استان و در غیاب وی توسط قائم مقام او حداقل ماهی یک بار تشکیل جلسه می دهد و تصمیمات آن با اکثریت آراء اتخاذ و توسط دبیر استان به مبادی ذیربط اعلام یا ابلاغ می گردد. رئیس دفتر حوزه دبیر استان بدون حق رأی منشی جلسات شورای استان می باشد.

ب ) شرح وظایف :

 1. پیشنهاد اسامی دبیران شهرها جهت ارائه به دبیر کل و پیگیری صدور حکم آنان.
 2. بررسی و تصویب بودجه مورد نیاز فعالیتهای جامعه در استان و شهرهای تابعه آن جهت ارسال به مرکز.
 3. دریافت و اجرای خط مشئ جامعه بر اساس راهکارهای مناسب و مقتضیات زمانی و مکانی در استان و شهرهای تابعه.
 4. پیشنهاد افتتاح دفاتر جدید در شهرها به دبیر کل جهت تصویب شورای مرکزی.
 5. تهیه گزارش فصلی، سالانه و همچنین تراز مالی از فعالیت و عملکرد جامعه در سطح استان و شهرهای تابعه به منظور ارائه مستقیم به دبیر کل.
 6. تنظیم طرحها و دستورالعملهای اجرایی داخلی مربوط به امور اجرایی استان.
 7. تصویب و شکل گیری کانونهای سیاسی و باشگاه سیاسی پیشنهادی از جانب معاونت سیاسی استان و تأیید بیانیه ها و اطلاعیه ها در ارتباط با مواضع جامعه در موضوعات مختلف در سطح استان با هماهنگی مرکز سیاسی.
 8. بحث و بررسی پیرامون مسائلی که توسط دبیر استان در دستور قرار خواهند گرفت.
 9. بررسی و تصویب طرحها و پیشنهادات ارائه شده از سوی دبیر استان و کمیته های تخصصی.
 10. انتخاب و عزل رؤسای کمیته های تخصصی با نظر دبیر استان.

ج) ترکیب :

شورای استان شامل اشخاص ذیل با حق رأی خواهند بود:

دبیر استان با حق رأی.

قائم مقام دبیر استان با حق رأی.

اعضاء هیأت گزینش استان بدون حق رأی.

معاونت آموزش، تحقیقات و ترویج با حق رأی.

معاونت اداری ، مالی و پشتیبانی با حق رأی.

معاونت سیاسی با حق رأی.

معاونت امور فرهنگی و روابط عمومی با حق رأی.

معاونت امور حقوقی با حق رأی.

معاونت امور اعضاء و حامیان با حق رأی.

معاونت مطالعات و برنامه ریزی با حق رأی.

تبصره ۱ : رئیس دفتر حوزه دبیر استان به عنوان منشی جلسات و بدون حق رأی .

تبصره ۲ : دبیر استان با تصویب شورای استان، از اعضاء و طرفداران متنفذ در استان ، امام جمعه ، نماینده ولی فقیه ، نماینده مجلس خبرگان ، نماینده مجلس شورای اسلامی ، استاندار ، فرماندار، رئیس شورای شهر یا استان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان برحسب ضرورت و نیاز حتی به صورت موردی یا جمعی دعوت نموده و بدون حق رأی در جلسه شورای استان شرکت نمایند.

 

 

« دفترحوزه دبیر استان »

الف) جایگاه :

رئیس دفتر حوزه دبیر استان، زیر نظر مستقیم دبیر استان، مسئولیت هماهنگی حوزه دبیر استان و امور دبیران شهرهای تابعه استان و مراودات سازمانی ، اجرایی، تشکیلاتی و برنامه ای دفاتر جامعه در شهرها با دبیر اتسان را عهده دار می باشد و مسئول آن از میان اعضای جامعه در استان ، پس از تأیید هیأت گزینش استان با صدور حکم و ابلاغ از جانب دبیر استان تعیین می گردد.

ب) شرح وظایف :

۱٫ تنظیم تقویم جلسات دبیر استان.

۲٫ ثبت و تنظیم صورت جلسات و برنامه های دبیر استان و شورای استان.

۳٫ نگهداری سوابق ارجاعات و ارسال مراسلات مربوط به دبیر استان و شورای استان.

۴٫ تشکیل آرشیو اسناد حوزه دبیر استان و شورای استان.

۵٫ پیگیری مصوبات و ابلاغیه ها و ارجاعات دبیر استان، حسب مورد.

۶٫ تنظیم و پیگیری برگزاری جلسات مشورتی و اجرایی دبیر استان و نگهداری سوابق و پیگیری لازم.

۷٫ تنظیم ارتباطات حوزه دبیر استان با معاونتهای تابعه و دبیران شهرها.

۸٫ تنظیم برنامه مراودات دبیر استان با اعضاء جامعه و حوزه های جامعه.

۹٫ تنظیم برنامه مراودات دبیر استان با مبادی برون جامعه.

۱۰٫ برقراری ارتباط مستمر با دبیران شهرهای تابعه و سازماندهی مراودات منظم با ایشان به منظور هماهنگی اقدامات ایشان با دفتر استان.

۱۱٫ پیگیری موارد ابلاغی از جانب دبیر استان در خصوص مسائل و مشکلات امور جاری دفتر جامعه در استان.

۱۲٫ دریافت نظرات ودیدگاهها و انتقادات و پیشنهادات دبیران شهرهای تابعه استان و تجمیع گزارش برای اطلاع دبیر استان.

۱۳٫ پیگیری ابلاغیه های دبیر استان، خطاب به دبیران شهرها تا حصول نتیجه و دریافت گزارش پیشرفت کار.

« هیأت گزینش استان »

الف) جایگاه:

هیأت گزینش هر استان مرکب از سه یا پنج نفر بوده و به پیشنهاد دبیر استان توسط هیأت مرکزی گزینش انتخاب می گردند. احکام اعضای هیأت گزینش استان توسط ریاست هیأت مرکزی گزینش و به مدت ۳ سال صادر می گردد. تجدید انتخاب اعضاء بلامانع است.

اعضاء هیأت گزینش استان بدون حق رأی عضو شورای استان می باشد.

ب) شرح وظایف :

 1. پیشنهاد هسته های گزینش دفاتر شهرها.
 2. بررسی و تأیید ثانویه پیرامون صلاحیت متقاضیان عضویت ، پس از دریافت پرونده های آنان از هسته های گزینش شهرها و ارسال آن به مرکز ، مطابق آئین نامه شرایط متقاضیان عضویت یا همکاری.
 3. ابلاغ سیاستها، خط مشئ ، ضوابط ، آئین نامه ها ، دستورالعملها و نمونه های ارسالی از مرکز به هسته های گزینش دفاتر شهرها.
 4. آموزش، بازرسی ، نظارت و ارزیابی عملکرد هسته های گزینش دفاتر شهرها.
 5. پیشنهاد تعلیق و یا پایان عضویت اعضای استان و شهرها به مرکز با ذکر دلایل.
 6. اظهار نظر پیرامون متقاضیان همکاری در دفتر، یا کارگروههای استان ، یا تعلیق و اخراج آنان به پیشنهاد دبیر استان مطابق آئین نامه نحوه همکاری در دفاتر جامعه و کارگروهها.
 7. ارسال اظهار کتبی پیرامون صلاحیت نامزدی دبیری شهرها و معاونتهای استان به مرکز.
 8. پیشنهاد برنامه و بودجه و نیازهای هیأت گزینش استان به دبیر استان جهت تأمین.
 9. هرگونه شکایت نسبت به صلاحیت هیأت گزینش استان و اعضای آنها یا عملکرد آنان از طریق دبیراستان به هیأت مرکزی گزینش ارسال می گردد.
 10. دبیر کل جامعه می توانند در جلسات گزینش استان بدون حق رأی شرکت نموده و در صورت تمایل خواستار دلایل رد صلاحیت، تعلق و اخراج اعضاء شوند که در این صورت مطالب با ذکر دلایل به طور محرمانه به اطلاع آنان می رسد.
 11. معترضین به احکام صادره می توانند اعتراض خود را به صورت کتبی و برای یک بار به هیأت مرکزی گزینش منعکس کنند.

 

« معاونت امور اعضاء و حامیان »

الف) جایگاه:

معاون امور اعضاء و حامیان مسئولیت اداره امور اعضاء و حامیان را عهده دار است که با معرفی دبیر استان و تأیید هیأت گزینش استان و معاونت امور اعضاء و حامیان مرکز و صدور ابلاغ از جانب دبیر استان، منصوب
می گردد.

معاون امور اعضاء و حامیان جامعه، با ابلاغ دبیر استان، برحسب مورد در کارگروهها و ستادهای کارشناسی، مشورتی و برنامه ریزی جامعه در مرکز و یا استان مربوطه حضور و عضویت خواهد یافت.

ب) شرح وظایف :

 1. شناسایی اعضاء و حامیان جامعه در سطوح و طبقات مختلف اقشار اجتماعی.
 2. ساماندهی امور اعضاء و حامیان جامعه در میان جوانان، بانوان ، دانشجویان ، اصناف، دانش آمزان و سایر اقشار از طریق دفاتر شهرها
 3. شناسایی و معرفی حامیان مستعد و منضبط جهت طی مراحل عضویت در جامعه به هیأت گزینش استان.
 4. انتقال پیام و اندیشه جامعه از طریق ایجاد ارتباط متناسب به سطوح مختلف حامیان جامعه از طریق دفاتر شهرها.
 5. شناسایی اقشار اثرگذار در مسائل اجتماعی و سیاسی و ارائه راهکارها جهت برقراری ارتباط مفید و مؤثر با ایشان.
 6. شناسایی تشکلهای مردمی، صنفی و تخصصی ، انجمنهای اسلامی، نهادهای مردمی ، تشکلهای کارگری ، خیریه ها و … اثرگذار در مسائل اجتماعی و سیاسی و ارائه راهکار جهت برقراری ارتباط با آنها.
 7. شناسایی محورهای اصلی مطالبات اجتماعی، سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی قشرهای مهم جامعه و بررسی چگونگی نحوه مهندسی مطالبات استان.
 8. برپائی تجمعها و گردهمائی های صنفی حامیان در راستای اهداف عالیه جامعه در استان.
 9. تلاش در جهت راه اندازی امور طرفداران در سطح شهرها تابعه.
 10. استفاده از شبکه های حامیان جامعه به منظور انتقال اندیشه و دیدگاههای جامعه به اقشار مختلف جامعه در استان از طریق دفاتر شهرها.
 11. حضور در شورای استان.
 12. نظارت بر روند اجرای امور معاونت امور اعضاء و حامیان شهرها و دریافت گزارش از ایشان.
 13. تهیه و ارائه گزارشهای منظم ادواری از فعالیتهای انجام شده و پیشرفتهای حاصله به دبیرستان و در صورت لزوم به معاونت امور حامیان مرکز.
 14. تشکیل جلسه با معاونتهای امور طرفداران دفاتر شهرها.
 15. تأیید صلاحیت معاونتهای امور طرفداران دفاتر شهرها.
 16. پیشنهاد طرحها و اعتبارات مورد نیاز جهت تنظیم برنامه و بودجه سالانه دفتر به دبیر استان.
 17. نظارت و پیگیری جهت عضو گیری از خواهران و برادران در سطح دفاتر شهرها و استان.
 18. رسیدگی به وضعیت اعضاء در خصوص برگزاری کلاس آمادگی جهت اعضاء جدید.
 19. دریافت کلیه گزارشهای تشکیلاتی از معاونتها، اعضاء و حامیان شهرها و حوزه ها وتفکیک و انتقال سریع استان.
 20. دریافت و بررسی شکلی پرونده های درخواست عضویت از سراسر استان.
 21. برقراری ارتباط فعال و پویا با تمامی حوزه های حزبی و سعی در جذب اعضای با انگیزه و فعال بویژه از بین دانشجویان، جوانان و بانوان.
 22. برنامه ریزی برای فعالیتهای تشکیلاتی جامعه در چارچوب سیاستها و خط مشئ های تعیین شده از سوی دبیر استان.
 23. ایجاد حوزه آمادگی برای داوطلبان عضویت در استان پس از تکمیل پرسشنامه های مربوطه و تأیید هسته گزینش شهر و استان و مرکز با همکاری معاونت تحقیقات و آموزش و ترویج به طور ماهانه.
 24. ارائه نحوه تقسیم بندی حوزه ها بر اساس منطقه مسکونی یا … جهت تسهی در امر ارتباط و آموزش به دفاتر شهرها و نظارت بر کار آنان.
 25. نظارت بر نحوه تعیین هیأت رئیسه حوزه ها و همچنین نظارت بر تغذیه حوزه ها از جهت آموزشی، سیاسی و غیره در دفاتر شهرها.
 26. پیشنهاد تعلیق ، عضویت یا اخراج و یا قبول استعفای اعضاء بته مرکز از طریق دبیر استان.
 27. نظارت بر اجرای مقررات انضباطی مصوب و کنترل آنها در بین اعضاء در سطح استان.
 28. سعی در گستردگی و فراگیری تشکیلات در سایر نقاط استان در چارچوب خط مشئ در جامعه.
 29. ارزیابی اعضاء و مسئولین در زمینه استعدادها و کارایی ها جهت احاله کارها و مسئولیتها مناسب.
 30. جمع آوری و دسته بندی گزارشهای هفتگی و پیشنهادهای رسیده از حوزه دفاتر شهرها جهت ارائه به دبیر استان.
 31. جمع آوری و طبقه بندی و حفظ و نگهداری اسناد و مدارک تشکیلاتی.
 32. نظارت بر نحوه جمع آوری حق عضویت های اعضاء و قبول هدایا جهت ارسال به معاونت اجرائی مالی دفاتر.
 33. اجرای مصوبات و دستورالعملها که توسط دبیر استان ابلاغ می گردد.
 34. تشکیل جلسه با معاونتها، اعضاء و حامیان و اعضاء دفاتر شهرها طبق ضوابط.
 35. شرکت در جلسات شورای استان.
 36. بازدید از معاونت سازماندهی اعضاء و حامیان و امور اعضاء دفاتر شهرها و هدایت و نظارت و مراقبت بر روند کار.
 37. دریافت و توزیع کارتهای عضویت و امور مربوطه.
 38. ارائه اسامی اعضاء مهاجر از استان یا مرحومین و یا منصرفین از عضویت و یا پیوستگان به نیروهای نظامی و انتظامی و اطلاعاتی به معاونت اعضاء و حامیان مرکز توسط دبیر استان.
 39. تأیید صلاحیت معاونتهای اعضاء وحامیان و دفاتر شهرها.
 40. تهیه گزارش ادواری از اقدامات و ارائه آن به دبیر استان.
 41. انجام سایر امور ارجاعی.

 

« دفتر امور بانوان »

الف) دفتر امور بانوان مجموعه ای است با وظایف ویژه و محدود در چارچوب سیاستها و تشکیلات جامعه که برای امور بانوان عضو و حامیان مطابق ضوابط و مقررات تشکیل شده است.

رئیس دفتر امور بانوان از میان بانوان عضو فعال و علاقمند، با پیشنهاد معاونت امور اعضاء و حامیان و تأیید هیأت گزینش و دبیر استان و رئیس دفتر امور بانوان مرکز، با حکم دبیر استان منصوب می گردد و زیر نظر معاونت امور اعضاء و حامیان فعالیت می نماید.

تبصره: رئیس دفتر امور بانوان عضو شورای استان و بدون حق رأی می باشد.

ب) شرح وظایف:

 1. بررسی و تحقیق پیرامون موانع و مشکلات و همچنین عوامل مساعد و زمینه ساز فرا راه فعالیتهای سیاسی و اجتماعی بانوان با توجه به مقتضیات فرهنگی، اجتماعی، قومی و مذهبی موجود در سطح استان.
 2. ارائه گزارشهای تحلیلی مستند و راهکارهای بهینه به منظور تقویت عوامل مساعد و زمینه ساز و رفع موانع و مشکلات موجود در بند ۱ به معاونت امور اعضاء و حامیان و شورای استان ودفتر امور بانوان مرکز.
 3. تشکیل کارگروهامور بانوان جامعه در سطح استان با حضور خواهران نخبه ، علاقمند ، دارای حسن سابقه و با تجربه در فعالیتهای تشکیلاتی کشاورزی ، سیاسی و اجتماعی و ترجیحاً دارای تحصیلات عالیه در رشته های کشاورزی ، روانشناسی، علوم اجتماعی در سطح استان.
 4. تهیه پیش نویس و دستورالعمل های کاری و اجرایی دفتر امور بانوان شهرهای تابعه در چارچوب دستورالعمل تدوین و ابلاغ شده از جانب معاونت امور اعضاء و حامیان مرکز.
 5. حضور در مجامع و محافل مربوط به خواهران استان به عنوان نماینده بانوان جامعه پس از ابلاغ دبیر استان.
 6. دریافت گزارشهای رسیده از واحدهای بانوان شهرهای تابعه ، بررسی و پیگیری موارد لازم با مشورت دبیر استان و در صورت لزوم ارسال گزارشهای خبری و نتایج و تحلیلهای حاصله از آن جهت دفتر امور بانوان مرکز.
 7. برقرای ارتباط و تعامل پویا ، فعال و دوجانبه با سایر تشکلهای بانوان و نشریات مربوط به بانوان در سطح استان پس از مشورت با دبیر و شورای استان و در سطح کشوری پس از مشورت با دفتر امور بانوان مرکز و مرکز سیاسی جامعه.
 8. برگزاری جلسات با حضور رؤسای دفتر امور بانوان شهرهای تابعه جهت ایجاد وحدت رویه در فعالیت دفتر امور بانوان در سطح استان.
 9. شرکت در اجلاس های رؤسای دفتر امور بانوان دفاتر جامعه در استانها و یا سراسر کشور به منظور ارائه گزارش از فعالیتهای استان متبوع و تبادل تجربیات و راهکارهای موفق در زمینه های مختلف عملکرد جامعه به ویژه عضو گیری و هدایت افکار بانوان در رفابتهای انتخاباتی.
 10. ارائه برنامه جهت اوقات فراغت دئختران و نوجوانان در سطح استان و شهرهای تابعه.
 11. نظارت و پیگیری لازم به منظور انتخاب رؤسای دفتر امور بانوان شهرهای تابعه استان.
 12. بازدید و نظارت بر روند فعالیت دفتر امور بانوان در دفاتر شهرها.
 13. دریافت و پاسخگویی به سئوالات ، ابهامات ونیازهای بانوان استان.

 

« معاونت اداری، مالی و پشتیبانی»

الف) جایگاه:

معاون اداری ، مالی و پشتیبانی زیر نظر دبیر استان، مسئولیت امور اجرایی جامعه در سطح استان را عهده دار است و با معرفی دبیر استان و تأیید هیأت گزینش استان و معاونت اداری ، مالی و پشتیبانی مرکز و صدور ابلاغ از جانب دبیر استان، منصوب می گردد.

ب) شرح وظایف:

 1. مدیریت و هدایت تمامی موارد اداری، مالی و پشتیبانی دفتر استان و دفاتر شهرهای تابعه و حوزه های جامعه در چارچوب برنامه های اداری، عملیاتی ، بودجه بندی و مالی مصوب و ابلاغیه های معاونت اداری، مالی و پشتیبانی مرکز.
 2. دریافت نیازهای اداری، عملیاتی و مالی معاونتهای مختلف جامعه در سطح استان و تنظیم آن جهت انعکاس به شورای استان و معاونت اداری، مالی و پشتیبانی مرکز با رعایت صرفه و صلاح جامعه.
 3. تدوین پیش نویس بودجه سالیانه جامعه در سطح استان جهت بررسی در شورای استان و ارائه به معاونت اداری، مالی و پشتیبانی مرکز.
 4. ارائه عملکرد مالی شش ماهه و یک ساله و تفریغ بودجه به دبیر استان و معاونت اداری، مالی و پشتیبانی مرکز.
 5. انجام امور مالی و حسابداری، پیگیری ، ثبت و ضبط حسابها در دفتر روزنامه و کل و معین و یا نرم افزارهای رایانه ای مربوطه و عملکرد مالی جامعه و ساماندهی آن در دفتر استان و شهرهای تابعه.
 6. ابلاغ دستورالعملهای مصوب اداری ، مالی و پشتیبانی مرکز به معاونتها در سطح استان و نظارت بر حسن اجرای آنها.
 7. کنترل و رسیدگی اسناد و مدارک مالی و اعلام نواقص احتمالی به معاونین دبیر استان و دفاتر در سطح استان.
 8. صورت برداری ، ثبت و نصب برچسب کلیه امور جامعه در سطح استان.
 9. نظارت مالی و کنترل کلیه قراردادهای منعقده و رسیدگی و انجام حسابرسی دورهای از عملیات دفاتر و حوزه های حزبی در شهرهای تابعه.
 10. اجرای دقیق برنامه مدون و ابلاغی از جانب مرکز به منظور حفظ و نگهداری اسناد و ارائه اطلاعات مالی مرکز.
 11. انجام کلیه امور دبیرخانه، ارسال مراسلات ، مکاتبات و بایگانی اسناد عادی.
 12. ساماندهی امور تملیک و پیگیری مسائل حقوقی مرتبط با آن ، امور بیمه ای و قراردادهای جامعه با رعایت نظارت فنی معاونتهای تخصصی مربوطه.
 13. برنامه ریزی برای استفاده از نیروهای انسانی افتخاری در دفتر و تدوین و انعقاد قرارداد جهت ارائه خدمات و تعمیر و نگهداری و تأمین ابزار و امکانات مورد نیاز در امور اداری و عملیاتی.
 14. انجام امور تعمیر و نگهداری ساختمان و تأسیسات و ساماندهی آن در دفتر استان و دفاتر شهرهای تابعه.
 15. تدارک همایشها و اجلاسهای شهری و استانی جامعه و انجام امور خدماتی و پذیرایی و ساماندهی آن.
 16. اجرای امور چاپ و انتشارات مورد نیاز جامعه در سطح استان با نظارت دبیر استان و دفتر روابط عمومی.
 17. تنظیم امور ایاب و ذهاب و ترابری جامعه در دفتر استان ، دفاتر شهرها و حوزه های جامعه.
 18. تنظیم واجرای امور مربوط به انبار کالای استان و ملزومات و اموال، انجام امور مربوط به اجاره و تأمین مقطعی اماکن و تجهیزات مورد نیاز جامعه و سازماندهی آن در دفتر استان.
 19. انجام تمامی وظایف مربوط به حفاظت دفتر استان طبق دستورالعمل مربوطه و نظارت بر امور حفاظت دفاتر شهرها.
 20. ارائه گزارش ماهانه از عملکرد استان و شهرهای تابعه در بعد اداری، مالی و پشتیبانی به دبیر استان.
 21. ارتباط کاری متقابل مستمر و مستقیم با معاونت اداری ، مالی و پشتیبانی مرکز.
 22. تأیید صلاحیت معاونتهای اداری، مالی و پشتیبانی شهرها.
 23. تنظیم بودجه سالیانه دفاتر جامعه در استان با همکاری سایر معاونتها و دبیران دفاتر و ارائه آن به دبیر استان جهت تصویب نهایی مرکز در بهمن ماه هر سال.
 24. تأمین اعتبار لازم از قبیل دریافت حق عضویت ، قبول هدایا و جذب کمکهای مردمی و نیازهای تدارکاتی و خدماتی جامعه طبق دستورالعمل مربوطه.
 25. ایجاد توازن بین درآمدها و هزینه ها و نظارت و کنترل بر کلیه دریافتها و پرداختها.
 26. اقدام جهت دریافت کلیه درآمدها و پرداخت کلیه هزینه ها.
 27. حفظ و نگهداری حساب اموال و داراییهای دفتر جامعه در استان و همچنین ثبت کلیه عملیات مالی در دفاتر مربوطه و ارائه گزارشهای لازم.
 28. تهیه مکانهای لازم و مناسب مورد نیاز جامعه.
 29. بکارگیری افتخاری اعضاء و سایر افراد متخصص و مورد نیاز با نظر دبیر استان و نظر هیأت گزینش استان.
 30. اجرای مصوبات و دستورالعملهای ابلاغی توسط دبیر استان.
 31. تهیه و ارائه گزارشهای منظم از کارهای انجام شده به دبیر استان.
 32. ساماندهی پاسخگویی به مراجعات و تلفنها.
 33. ارائه تراز مالی سالیانه به دبیر استان ومعاونت ادار، مالی و پشتیبانی مرکز جهت تأیید.
 34. تشکیل جلسه با معاونتهای اداری، مالی و پشتیبانی دفاتر شهرها طبق ضوابط مربوطه هر ماه یک بار و توجیه و آموزش آنها.
 35. بازدید از معاونتهای اداری، مالی و پشتیبانی دفاتر و هدایت و مراقبت ونظارت در امر اداری، مالی و پشتیبانی.
 36. شرکت در جلسات شورای استان.
 37. افتتاح حساب و امضای اسناد و تعهدات به اتفاق دبیر استان و قائم مقام وی.
 38. انجام سایر امور ارجاعی.

«معاونت مطالعات و برنامه ریزی»

الف) جایگاه:

معاون مطالعات وبرنامه ریزی زیر نظر دبیر استان، مسئولیت امور مطالعات و تحقیقات و پژوهش جامعه در سطح استان را عهده دار است و با معرفی دبیر استان و تأیید هیأت گزینش استان ومعاون مطالعات و برنامه ریزی مرکز و صدور و ابلاغ از جانب دبیر استان منصوب می گردد.

معاون مطالعات و برنامه ریزی جامعه در سطح استان ، نمایندگی تحقیقاتی و مطالعاتی و آموزشی جامعه را در مجامع پژوهشی و مطالعاتی و آموزشی بر اساس نیاز عهده دار می گردد. همچنین برحسب مورد در کارگروهها و یا ستادهای کارشناسی، مشورتی و مطالعاتی جامعه در استانها و مجامع درون جامعه و برون جامعه مرتبط فعالیت خواهد داشت.

ب) شرح وظایف:

 1. تدوین پیش نویس برنامه ۳ ساله جامعه در سطح استان و بودجه مورد نیاز با مدنظر قرار دادن برنامه و چارچوب خط مشئ مصوب و برنامه کلی مصوب از جانب دفتر مرکزی جامعه.
 2. انجام ارزیابی و ارزشیابی عملکرد معاونتها و دفتر شهرهای جامعه در سطوح مختلف.
 3. پیشنهاد نظر سنجی های مورد نیاز در موضوعات مختلف به دبیر استان و معاون مطالعات و برنامه ریزی به منظور تصویب و انجام و ارائه نتایج آماری و تحلیلی حاصل از نظرسنجی و بهره گیری از آن در سامانه مطالعاتی، تحقیقاتی و برنامه ریزی استان و در صورت لزوم در سطح کشور.
 4. اجرای نظر سنجیهای ابلاغی از مرکز.
 5. جمع آوری و ساماندهی اطلاعات مدیران در سطح استان و بهره برداری از آن و ارسال به مرکز.
 6. انجام پژوهشها، مطالعات و بررسیهای موردی در موضوعات مصوب و به سفارش مرکز مطالعات و برنامه ریزی دفتر مرکزی.
 7. انجام بررسی های لازم جهت تعیین محورهای مطالعاتی و تحقیاتی مورد نیاز در سطوح درون جامعه، فعالیتهای سیاسی و بررسی افکار عمومی استان.
 8. تشکیل کارگروههای مطالعاتی، تحقیقاتی با هدف انجام بررسیهای موضوعی کاربردی در راستای اولویتهای تعیین شده و مصوب از جانب شورای استان.
 9. دعوت از کارشناسان و متخصصان درون و برون جامعه جهت همکاری با کارگاههای مطالعاتی و تحقیقاتی.
 10. جمع بندی محصولات مطالعاتی و تولیدات فکری کمیته ها و ارائه آن به مرکز مطالعات و برنامه ریزی جامعه.
 11. دریافت، بررسی و اظهار نظر پیرامون فعالیتهای تحقیقاتی و مطالعاتی اعضاء جامعه در حوزه های مختلف جامعه در سطح استان.
 12. نیازسنجی حوزه های مختلف جامعه در سطح استان در زمینه های مختلف فعالیت جامعه و ساماندهی و انجام پژوهشهای کاربردی مرتبط.
 13. انجام هماهنگی های لازمجهت بهره مندی نشریات جامعه به ویژه نشریه ارگان جامعه از محصولات فکری اعضاء و کارشناسان مدعو در سطح استان و شهرها.
 14. بررسی و تدوین دیدگاههای برنامه ای در سطح استان به منظور ارائه به مرکز مطالعات و برنامه ریزی و لحاظ آن در دیدگاههای کلان و چارچوب خط مشئ کلی و مصوب جامعه در خصوص وجوه مختلف اداره کشور در حوزه های اجرایی، تقنینی و قضایی.
 15. برقراری ارتباط با مراکز تولید فکر و مجامع تحقیقاتی و پژوهشی استان متناسب با اولویتهای تعیین شده به منظور مبادله محصولات فکری و دستاوردهای تحقیقاتی.
 16. بررسی مختصات جغرافیایی، فرهنگی، قومی ، مذهبی ، اجتماعی و اقتصادی استان و ارائه پیشنهادات و راهکارهای مناسب به منظور بومی سازی و انجام بهینه راهبردهای مصوب جامعه در حوزه های مختلف جامعه در سطح استان.
 17. نظارت بر نحوه اداره کارگروههای مختلف استان.
 18. نظارت بر نحوه جذب و سازماندهی اعضای متخصص در کارگروههای دفاتر شهرها.
 19. تهیه و نگهداری اطلاعات و آمار مورد نیاز.
 20. ارتباط با سازمانها و مؤسسات دولتی و مردمی به منظور بالا بردن توان ارائه طرحها و برنامه ها با موافقت دبیر استان.
 21. تهیه و ارائه طرحها و برنامه های مورد نیاز جامعه در استان.
 22. بحث و بررسی پیرامون طرحهای مربوط به استان در کار کمیته ها به منظور ارسال به مرکز یا ارائه به مسئولین استان توسط دبیر.
 23. ارزیابی عملکرد دستگاههای دولتی استان در راستای اهداف جامعه توسط کارگروهها و ارائه به دبیر استان.
 24. اجرای مصوبات و دستورالعملها.
 25. تهیه و ارائه گزارشهای منظم از کارهای انجام شده به دبیر استان.
 26. تشکیل جلسه با معاونتهای مطالعات و برنامه ریزی دفاتر شهرها و توجیه و آموزش آنها.
 27. شرکت در جلسات شورای استان.
 28. تهیه برنامه سالیانه استان با استفاده از پیشنهادهای دفاتر شهرها.
 29. تأیید صلاحیت معاونتهای مطالعات و برنامه ریزی دفاتر شهرها.
 30. پیشنهاد طرحها و اعتبارات مورد نیاز جهت تنظیم برنامه و بودجه سالانه معاونت به دبیر استان.
 31. انجام سایر امور ارجاعی.

« دفتر آمار و فن آوری اطلاعات »

الف) جایگاه:

رئیس دفتر آمار و فن آوری اطلاعات، زیر نظر معاون مطالعات و برنامه ریزی مسئولیت جمع آوری و فن آوری آمار و اطلاعات و خدمات رایانه ای استان را به عهده دارد و با معرفی معاون مطالعات و برنامه ریزی به دبیر استان و تأیید هیأت گزینش استان و صدور ابلاغ از جانب دبیر استان منصوب می گردد.

رئیس دفتر آمار فن آوری اطلاعات بدون حق رأی عضور شورای استان می باشد.

ب) شرح وظایف:

 1. اطلاع رسانی درونی و برون جامعه با انعکاس مطالب محتوایی ارسالی از دفاتر استان و معاونتهای استان در شبکه رایانه ای به صورت روزآمد و متمرکز.
 2. آموزش کاربران رایانه ای معاونتها و دفاتر شهرها با اهداف رایانه ای شدن سیستم ارتباطی دفتر استان و دفاتر شهرها با دفتر مرکزی.
 3. تلاش در جهت ایجاد و گسترش اتوماسیون اداری دفتر استان با هدف پرهیز از ادامه سیستم بایگانی و مکاتبات کاغذی و دستی به منظور تسریع در امور اداری.
 4. پیگیری و اجرای سیستمهای نرم افزار و رایانه ای ابلاغی از مرکز و ارزیابی نیازهای سخت افزاری جامعه.
 5. پشتیبانی شبکه داخلی جامعه برای ارتباط با معاونتهای استان.
 6. پشتیبانی و پاسخگویی صندوق الکترونیک جامعه و توزیع و دریافت و ارائه پاسخ نامه های وارده از مرکز و دفاتر شهرها.
 7. اجرای طرحهای سخت افزاری و نرم افزاری امور رایانه جامعه، ابلاغی از مرکز و نظارت بر اجرای صحیح و استفاده بهینه از امکانات مرتبط با IT .
 8. پشتیبانی و سرویس دهی فنی با رعایت تأمین اطلاعات در جهت رفع نیاز اطلاع رسانی رایانه ای جامعه.
 9. تلاش و برنامه ریزی در جهت تبلیغ و شناساندن سایت جامعه به آحاد جامعه به خصوص اقشار سیاسی.
 10. تعمیر و نگهداری و ارتقاء نیازهای سخت افزاری کلیه قسمتها بر حسب نیاز جامعه.
 11. پیشنهاد طرحها و اعتبارات مورد نیاز بر اساس برنامه و بودجه دفتر به دبیر استان.
 12. تهیه و ارائه گزارش عملکرد نوبه ای به دبیر استان.
 13. انجام سایر امور ارجاعی.

 

«معاونت تحقیقات ، آموزش و ترویج»

الف) جایگاه:

معاون تحقیقات، آموزش و ترویج زیر نظر دبیر استان، مسئولیت امور تحقیقات آموزش و ترویج جامعه در سطح استان را عهده دار است و با معرفی دبیر استان و تأیید هیأت گزینش استان و معاون تحقیقات و ترویج مرکز و صدور و ابلاغ از جانب دبیر استان  منصوب می گردد.

ب) شرح وظایف:

 1. بررسی و تحقیق پیرامون نیازهای آموزشی اعضاء جامعه در سطح استان ، با توجه به نظام جامع و فراگیر آموزش اعضاء جامعه ابلاغ شده از جانب معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج مرکز و ارائه مستند و پیشنهاد راهکارهای اجرایی به شورای استان.
 2. اجرای دوره های آموزش نظری و عملی اعضاء کادر جامعه در سطح استان و یا شهرها با موضوعات کشاورزی، سیاسی، اعتقادی و مدیریتی پس از تصویب شورای استان و در قالب اردوهای آموزشی، انتقال تجارب، مهارتهای عملکرد جامعه ( بویژه فعالیتهای کشاورزی سیاسی و انتخاباتی) و آشنایی با تاریخجه و کارنامه جامعه در داخل و خارج از کشور.
 3. شناسایی ظرفیتها و استعدادهای موجود و مناسب و پرورش مربیان آموزشی و کارآمد از میان اعضاء مستعد جامعه در سطح استان.
 4. شناسایی و جذب اساتید و مربیان توانمند و صالح و ظرفیتهای آموزشی موجود در خارج از جامعه در سطح استان و برقراری ارتباط و تعامل با سایر تشکهای سیاسی، حزبی و نهادهای آموزشی ، اجتماعی و فرهنگی غیر دولتی به منظور استفاده از این ظرفیتها.
 5. تشکیل کارگروه مشورتی و آموزشی تخصصی جامعه در سطح استان با حضور معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج دفاتر شهرهای تابعه ، اساتید و کارشناسان مدعو، تشکیل جلسات کاری و مشورتی حداقل هر دو ماه یکبار در دفتر استان.
 6. بررسی کلیه فعالیتها، نقاط قوت و ضعف و نارساییها و موانع موجود در راه فعالیتهای آموزشی جامعه در سطح استان و ارسال نتایج حاصله به شورای استان و از طریق دبیر استان به مرکز.
 7. اجرای دقیق برنامه سنجش ادواری و ارزشیابی آموزشی اعضاء ابلاغ شده از جانب معاونت تحقیقات ، آموزش و ترویج مرکز و ارائه نتیجه و پیشنهادهای مناسب به منظور رفع نقایص و کمبودهای احتمالی در مسیر اجرای برنامه یاد شده.
 8. شرکت در جلسات سراسری معاونتهای تحقیقات ، آموزش و ترویج جامعه در استانهای کل کشور به مظور ارائه گزارش و تبادل تجربیات و دستاوردهای حاصله و مشورت در جهت رفع نقایص و مشکلات.
 9. اجرای سامانه مناسب جهت ثبت سوابق آموزشی درون و برون جامعه اعضاء در سطح استان و شهرهای تابعه و صدور گواهینامه های پایان دوره.
 10. اجرای دقیق نظام ارزشیابی عملکرد معاونتهای تحقیقات، آموزش و ترویج دفاتر شهرهای تابعه و حوزه های جامعه و ارائه گزارش تحلیلی از نتایج حاصله به شورای استان و معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج جامعه در مرکز از طریق دبیر استان.
 11. تهیه و ارائه طرحهای مفید در زمینه آموزش در چارچوب طرحهای ابلاغ شده معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج مرکز برای استان.
 12. ارتباط با سازمانها ونهادها و مؤسسات آموزشی دولتی و غیر دولتی استان به منظور بالا بردن توان و امکانات آموزشی با موافقت دبیر استان.
 13. اجرای مصوبات و دستورالعملهای ابلاغی مرکز و دبیر استان.
 14. تهیه و ارائه گزارشهای منظم از کارهای انجام شده به دبیر استان.
 15. تشکیل جلسات با معاونتهای تحقیقات، آموزش و ترویج شهرها طبق ضوابط مربوطه.
 16. بازدید از بخش آموزش شهرها و هدایت و مراقبت و نظارت بر امور آموزش.
 17. تشکیل کلاس آمادگی با همکاری معاونت اعضاء و حامیان جهت آموزش مقدماتی اعضای جدید دفاتر جامعه در استان حسب نیاز.
 18. تشکیل جلسات تربیت مربی و معلم برای دفاتر شهرها.
 19. مطالعه و تحقیق به منظور توسع اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بخش کشاورزی و عشایری.
 20.  
 21. پیشنهاد مقررات، ضوابط و تعرفه های مرتبط با وظایف و فعالیت های بخش کشاورزی.
 22. انجام کلیه تحقیقات و آموزش های علمی، کاربردی و توسعه بخش کشاورزی.
 23. مطالعه ، بررسی و ارزشیابی اثرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی طرح ها و فعال بخش کشاورزی.
 24. پیشنهاد و برنامه های راهبردی تحول آفرینی، کارآمدی و بهینه سازی ساختار بخش کشاورزی.
 25. پیشنهاد برنامه ریزی و اجرای فعالیتها و تدوین استانداردهای تحقیقاتی بخش کشاورزی.
 26. ایجاد فرصت های مطالعاتی و زمینه های آموزشی در چارچوب همکاری های پژوهشی و آموزشی داخلی و خارجی.
 27. جمع آوری ، اطلاع رسانی، نشر آمار ، اطلاعات و یافته های تحقیقاتی و آموزشی.
 28. پیشنهاد سیاست ها، خط مشئ و برنامه های تحقیقاتی.
 29. اولویت بدنی برنامه ها، پروژه ها و طرحهای تحقیقاتی با توجه به چالشها و تنگنا های موجود.
 30. اعلام نظر بر اجرای صحیح سیاست ها و ارهبردهای بخش تحقیقات کشاروزی.
 31. پیشنهاد جهت هم سو شدن پروژه ها و طرحهای تحقیقاتی به اولویت های موجود بخش کشاورزی.
 32. برنامه ریزی و تدوین نظام نیاز سنجی تحقیقات و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط بخش کشاورزی.
 33. ارزیابی میزان بکارگیری نتایج حاصل از تحقیقات در بخش های اجرائی و سطوح مختلف بهره برداران.
 34. بسط و توسعه همکار های پژوهشی با دانشگاهها ، مؤسسات ، مراکز و سایر مجامع علمی و پروهشی داخلی و خارجی.
 35. انجام سایر امور مرتبط.

 

« معاونت امور سیاسی »

الف) جایگاه:

معاونت امور سیاسی تحت نظر دبیر استان، مسئولیت سازماندهی و تنظیم امور سیاسی جامعه در سطح استان را داراست که با نظر دبیر استان و تأیید هیأت گزینش استان و رئیس مرکز سیاسی جامعه و صدور ابلاغ از جانب دبیر استان، منصوب می گردد.

 • معاون امور سیاسی ، نمایندگی سیاسی جامعه در سطح استان را در مجامع سیاسی عهده دار و برحسب مورد در کارگاهها و یا ستادهای کارشناسی، مشورتی و سیاسی جامعه در مرکز، استانها و مجامع و حوزه های مختلف جامعه و برون جامعه در سطح استان حضور خواهد یافت.

ب) شرح وظایف:

 1. ارائه به موقع از اخبار و رویدادها، حوادث و مناسبتهای سیاسی و جریانهای سیاسی فعال در سطح استان به منظور ارائه به شورای استان و مرکز سیاسی جامعه.
 2. دریافت ابهامات و سئوالات سیاسی اعضاء و طرفداران و پاسخگویی به آنها بر اساس راهبردهای دفتر مرکزی و مرکز سیاسی جامعه.
 3. ساماندهی ارتباطات درون جناحی در راستای هماهنگ سازی و وفاق گروههای همسو در سطح استان.
 4. تشکیل پایگاه اطلاعات از شناسنامه عملکردی احزاب موجود و فعال در استان.
 5. ساماندهی ارتباط سیاسی با نخبگان و مدیران سیاسی استان و کشوری در سطح استان.
 6. همکاری در امر تهیه و توزیع نشریات سیاسی جامعه در استان، طبق ضوابط مرکز.
 7. تدوین محتوای سیاسی جلسات ، کانونها و حوزه های جامعه در سطح استان بر اساس راهبردهای دفتر مرکزی و مرکز سیاسی جامعه.
 8. حضور در جامعه سیاسی استان به عنوان نماینده سیاسی جامعه، طبق نظر دبیر استان.
 9. تشکیل پرونده انتخابی برای نمایندگان استان در مجلس و درج عملکرد آنها در طی دوره.
 10. حضور در جلسات مناظره و سخنرانی به عنوان نماینده جامعه در سطح استان.
 11. بررسی و گزارش موقعیت و پایگاه سیاسی، اجتماعی نامزدهای موجود در انتخابات کشور یا منطقه ای در سطح استان به دبیر استان و مرکز سیاسی جامعه.
 12. تبلیغ و ترویج مواضع و بیانیه های جامعه در سطح استان.
 13. تجزیه و تحلیل و رصد کردن عملکرد سیاسی گروههای رقیب سیاسی و بررسی راههای خنثی سازی با هدایت آنها در مسیر مورد نظر.
 14. برآورد هزینه امکانات مورد نیاز انتخابات جهت ارائه به دبیر استان و مرکز سیاسی جامعه.
 15. نظارت و مراقبت بر کلیه فعالیتهای سیاسی جامعه در سطح استان.
 16. برنامه ریزی برای فعالیتهای سیاسی جامعه در سطح استان و دفاتر، هماهنگ با برنامه های ابلاغی مرکز.
 17. ارائه پیشنهادهای مناسب و به موقع در مورد ارتباطات و ملاقاتهای سیاسی مورد نیاز با شخصیتها، گروههای سیاسی و سازمانهای استان و پیشنهاد محورهای مذاکراتی که باید انجام شود.
 18. دریافت و جمع آوری و تنظیم و بررسی اطلاعات و اخبار سیاسی، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی از طریق عناصر تشکیلاتی و رسانه های گروهی استان جهت تحلیل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه و تغذیه اعضاء به صورت خبرنامه در چارچوب سیاستهای مرکز.
 19. تهیه و توزیع صحیح تحلیلها و تفسیرهای سیاسی و ویژه نامه های جامعه برای افراد مؤثر و اعضاء.
 20. سنجش افکاری سیاسی اعضاء در موارد لازم با نظر دبیر استان.
 21. تهیه اطلاعیه و بیانیه های سیاسی لازم به مناسبتهای مختلف پس از تصویب شورای استان و کسب تأیید مرکز سیاسی جامعه.
 22. نگهداری و طبقه بندی و آرشیو کلیه اسناد و مدارک و جزوات و تحلیلهای سیاسی.
 23. اجرا و پیگیری مصوبات و دستورالعملهای ارسالی از مرکز.
 24. تهیه و ارائه گزارشنهای منظم از کارهای انجام شده.
 25. اداره میز کانونها و گردهمائی های استانی و تنظیم و اداره برنامه های باشگاه سیاسی در مرکز استان و شهرها ، حسب مورد.
 26. تشکیل جلسه با معاونتهای سیاسی دفاتر شهرها و توجیه و آموزش سیاسی آنها در حیطه مسئولیت شان.
 27. شرکت در جلسات شورای استان و رائه اخبار و تحلیل از مسائل سیاسی استان و کشور.
 28. اداره ستاد انتخابات استان و شناسایی و پیشنهاد نامزدهای واجد شرایط برای انتخابات مختلف به شورای استان و مرکز.
 29. ساماندهی امور امر به معروف و نهی از منکر و هدایت آمران به معروف و ناهیان از منکر.
 30. ارائه اخبار و تحلیل سیاسی برای جلسه رابطین حوزه ها و تشریح مسائل سیاسی هفته.
 31. تهیه شناسنامه و مختصات سیاسی استان و ویژگیها و مواضع و سوابق ( تشکلها، نمایندگان، مسئولین، مطبوعات و غیره) در سطح استان.
 32. ارسال اخبار مهم سیاسی استان به مرکز.
 33. پیگیری تشکیل جلسه سیاسی، اجتماعی با نمایندگان اصولگرای استان در مجلس و دریافت تحلیل از آنها در جلسه برای تغذیه اعضاء
 34. تعیین رابط جامعه با مجموعه های مختلف سیاسی استان و تنظیم ارتباط فی ما بین با مجموعه جبهه اصولگرایان.
 35. تأیید صلاحیت معاونتهای سیاسی دفاتر شهرها.
 36. پیشنهاد طرحها و اعتبارات مورد نیاز جهت تنظیم برنامه و بودجه سالانه دفتر به دبیر استان.
 37. انجام سایر امور ارجاعی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« معاونت امور فرهنگی و روابط عمومی »

الف) جایگاه:

معاونت امور فرهنگی و روابط عمومی استان مسئولیت تبلیغات و روابط عمومی جامعه در سطح استان را به عهده دارد که با پیشنهاد دبیر استان و تأیید هیأت گزینش استان و معاونت امور فرهنگی و روابط عمومی جامعه در مرکز و با صدور ابلاغ از جانب دبیر استان، منصوب می گردد.

ب) شرح وظایف :

 1. تلاش در جهت معرفی جامعه در سطح استان به طوریکه تمامی اقشار به ویژه کشاورزان ، نخبگان با نام ، اهداف و مواضع سوابق ، شهدا، مؤسسین و کارنامه جامعه آشنایی یابند.
 2. تلاش در جهت رسانیدن پیامهای جامعه به مخاطبان که در قالبهای کشاورزی، سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و در چارچوب راهبردهای دفتر مرکزی و با بهره گیری از ارزشهای اسلامی و راهکارهای متناسب با مقتضیات زمانی، مکانی ، اجتماعی و فرهنگی موجود در استان خواهد گردید.
 3. برقراری ارتباط به روز و به هنگام با معاونت امور فرهنگی و روابط عمومی مرکز به منظور استفاده از ظرفیتها و توانمندیهای موجود در آن معاونت.
 4. ساماندهی نحوه تبلیغات کانونها، همایشها و تجمعات عمومی جامعه در سطح استان و شهرها.
 5. اطلاع رسانی ویژه به نخبگان استانی.
 6. ساماندهی امور تبلیغاتی جامعه در سطح استان و شهرها.
 7. برقراری ارتباط فعال و پویا و دو جانبه با روابط عمومی نهادها ، سازمانها، ارگانهای دولتی و غیر دولتی و تشکلهای همفکر در سطح استان.
 8. فراهم آوردن مقدمات برقراری ارتباط مستقیم و چهره به چهره با اقشار مختلف مردم از طریق حضور در مساجد ، نمازهای جمعه، مجامع عمومی و دریافت نقطه نظرات و دیدگاههای سیاسی و اجتماعی موجود در استان و گزارش آن به دبیر استان و معاونت روابط عمومی مرکز.
 9. برقراری ارتباط و برگزاری جلسات با معاونت امور فرهنگی و روابط عمومی دفاتر شهرهای اتسان به منظور دریافت پیشنهادها، نقطه نظرات و ابلاغ سیاستها و راهبردهای تبلیغاتی جامعه و بحث و بررسی پیرامون راهکارهای اجرایی متناسب با آن.
 10. برقراری و ساماندهی ارتباط با نمایندگیهای خبرگزاری ، پایگاههای خبری، جراید و مطبوعات در سطح استان و ایجاد تعامل مناسب با آنها.
 11. مطالعه و تحقیق پیرامون شیوه های تبلیغی خاص منطقه و ارائه پیشنهادهای مرتبط جهت تصویب به شورای استان.
 12. اجرای برنامه های تبلیغاتی خاص در سطح استان که به تصویب شورای استان رسیده و با مسئولیت مستقیم دبیر استان انجام می پذیرد.
 13. ارائه رایزنی ها و پیشنهادات متناسب با شرایط سیاسی، فرهنگی و اجتماعی استان به دبیر استان.
 14. پیگیری و هماهنگی جهت دریافت و تحلیل محتوا و بازتابهای اجتماعی و سیاسی سخنرانیها و مراسم مختلف برگزار شده با حضور مبلغین اعزامی از مرکز یا ساتان و یا شهرها و ارائه نتایج آن به دبیر و شورای استان.
 15. تشکیل کارگروههای تخصصی در امر تبلیغات با استفاده از ظرفیتها و کارشناسان درون تشکیلاتی به ویژه متخصصین رشته های کشاورزی ، روانشناسی، علوم اجتماعی و نخبگان آشنا با شرایط قومی، سیاسی، اجتماعی، مذهبی و فرهنگی موجود در سطح استان.
 16. ساماندهی و مدیریت امور طراحی، انتشاراتی و سمعی و بصری استان.
 17. هماهنگی در اجرای مصاحبه های مسئولین استانی با رسانه ها و جراید استانی و هماهنگی جهت تأمین محتوای مورد نیاز.
 18. نظارت بر روند کارهای تبلیغاتی شهرها و دریافت گزارش از دفاتر.
 19. برنامه ریزی نحوزه دیدار با خانواده شهدای جامعه در استان توسط دفاتر شهرها.
 20. بازدید از بخش تبلیغات دفاتر شهرها و هدایت و مراقبت و نظارت بر امور تبلیغات.
 21. شرکت در شورای استان.
 22. همکاری با امور تبلیغات ستاد انتخابات استان و دفاتر مربوطه.
 23. نظارت بر نحوه توزیع نشریات جامعه در استان و گسترش آن.
 24. ارائه جمعبندی اخبار و سخنرانی مراسم به صورت صوتی و تصوییری به مراکز از طریق دبیر استان.
 25. تأیید صلاحیت معاونتهای روابط عمومی دفاتر شهرها.
 26. پیشنهاد طرحها و اعتبارات مورد نیاز جهت تنظیم برنامه و بودجه سالانه دفتر به دبیر استان.
 27. تأیید صلاحیت معاونتهای امور فرهنگی و روابط عمومی دفاتر شهرها.
 28. پیشنهاد طرحها و اعتبارات مورد نیاز جهت تنظیم برنامه و بودجه سالانه دفتر به دبیر استان.
 29. انعکاس و تشریح دیدگاهها، سیاستها و برنامه های جامعه استان.
 30. اجرای سیاستهای خبری، تبلیغاتی، انتشاراتی و مطالعاتی در حوزه روابط عمومی در استان.
 31. تهیه و تدوین اخبار، بیانیه ، اطلاعیه ، آگهی و پیامهای جامعه در استان و اقدام به انعکاس آن در رسانه های گروهی استان.
 32. انعکاس طرحها و سیاستهای اجرایی و عملکرد جامعه.
 33. بررسی مطالب منعکس شده در رسانه های گروهی کشور در رابطه با عملکرد جامعه و ارائه نقطه نظرات مناسب به مراجع ذیصلاح.
 34. تشکیل و همکاری با ستادهای ویژه برگزاری مراسم و مناسبتهای ملی در سازمان.
 35. ایجاد شبکه اطلاع رسانی و اطلاع یابی مستمر با مخاطبان.
 36. بررسی رویدادهای مهم بخش و جمع بندی اطلاعات محیطی.
 37. ایجاد هماهنگی بین روابط عمومی های واحدهای وابسته.
 38. شرکت فعال در شوراها، مجامع و ستادهای هماهنگی استان.
 39. تهیه و تدوین برنامه سالانه فعالیتهای روابط عمومی.
 40. سیاستگذاری، برنامه ریزی و هماهنگی به منظور برگزاری نمایشگاههای در حیطه جامه در داخل و خارج از کشور.
 41. تهیه و تدوین و اجرای پروژه های مطالعاتی مربوط به فعالیتهای روابط عموم.
 42. انجام سایر وظایف محوله.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« معاونت امور حقوقی»

 1. اقدام در جهت استیفاء حقوق جامعه از طریق طرح، تعقیب ، دفاع، حکمیت و سایر اقدامات قانونی مربوط به دعاوی بخش کشاورزی.
 2. رسیدگی ، پیگیری و انجام اقدامات لازم به منظور حل و فصل مسائل حقوقی، امور ثبتی و قضایی مربوط به اموال و حقوق جامعه و نظارت بر حسن اجرای آن.
 3. نظارت تخصصی بر عملکرد واحدهای حقوقی دفاتر شهرستانها تهیه گزارشهای لازم.
 4. ارائه مشاوره به کلیه دفاتر و اعضاء در خصوص انتخاب وکلا و مشاورین مورد نیاز.
 5. ایجاد ارتباط با مراجع قضایی کشور اعم از محاکم دادگستری ، دیوان عدالت اداری و کمیسیون های حل اختلاف و سایر مراجع ذیربط به منظور طرح، اقامه، پیگیری و رفع مشکلات و پاسخگویی به کلیه مکاتبات و ادعاهای مطروحه علیه جاکعه و پیگیری اقدامات اجرایی آراء صادره.
 6. تعیین نماینده حقوقی و قضائی در هیأت ها ، شوراها و کمیسیون های مختلف و مراجع قضائی در چارچوب وظایف محوله.
 7. تهیه ، تنظیم و پیشنهاد دستورالعمل ها و روشهای لازم به منظور حسن انجام امور حقوقی و پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات در بخش کشاورزی با هماهنگی واحدهای ذیربط.
 8. مشاوره ، ارائه طریق و پاسخ به کلیه استعلامات حقوقی و قانونی جامعه.
 9. بررسی و اظهار نظر حقوقی در مورد پیش نویس طرحها و لوایح قانونی اساسنامه ها ، آیین نامه ها ، تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملهای پیشنهادی بخش کشاورزی.
 10. بررسی و اظهار نظر حقوقی در زمینه کلیه قراردادها، پروتکل ها و موافقت نام های بخش کشاورزی.
 11. تهیه مقالات و گزارشات حقوقی مورد نیاز در خصوص مسائل مبتلابه جهاد کشاورزی به منظور انعکاس در مطبوعات از طریق مراجع ذیربط.
 12. جمع آوری، طبقه بندی قوانین و مقررات موضوعه، آراء ، نظرات و رویه های قشائی مرتبط با وظایف بخش کشاورزی.
 13. انعقاد قرارداد با وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی بر حسب نیاز طبق مقرات جهت انجام امور حقوقی و اقامه دعوی پس از تأمین منابع مالی.
 14. حمایت قضائی و حقوقی از کارکنان اعضاء جامعه و انجام مشاوره و راهنمایی قضائی به متقاضیان.
 15. بررسی رسیدگی و اعلام نظر حقوقی نسبت به شکایات واصله از مراجع ذیربط.