📌بالاخره چهره واقعی دکتر سعید نمکی که تا به امروز خود را تابع رهبری و سیاست‌های ابلاغی ایشان از جمله در مسئله "بحران جمعیت" کشور معرفی می‌کرد، افشا شد! ⭕️وزیر بهداشت امروز منتقد اصلی سیاست‌های غلط جمعیتی وزارت بهداشت را عزل کرد! سعید نمکی اخیراً در یک اجلاس با موضوع جمعیت گفته بود: "رشد جمعیت […]

📌بالاخره چهره واقعی دکتر سعید نمکی که تا به امروز خود را تابع رهبری و سیاست‌های ابلاغی ایشان از جمله در مسئله "بحران جمعیت" کشور معرفی می‌کرد، افشا شد!

⭕️وزیر بهداشت امروز منتقد اصلی سیاست‌های غلط جمعیتی وزارت بهداشت را عزل کرد! سعید نمکی اخیراً در یک اجلاس با موضوع جمعیت گفته بود: "رشد جمعیت از نظر کمّی به‌اندازه کیفیت جمعیت، مهم نیست! کیفیت جمعیت در جوامع به‌مراتب مهمتر از کمّیت آن است … این یعنی اگر رشد کیفی در جمعیت نداشتیم، کمّیت ما را له می‌کند!"

⭕️این اظهارات عجیب وزیر بهداشت در حالیست که ایران طی ۳ دهه اخیر، شدید‌ترین کاهش نرخ رشد جمعیت و باروری را در بین کشورهای جهان داشته است! و ایران در صورت ناتوانی در افزایش نرخ رشد خود به پیرترین کشور منطقه طی ۳ دهه آینده تبدیل می‌شود و حتی در تامین نیروی انسانی خود برای چرخش چرخ‌های اقتصادی کشور نیز باز خواهد ماند!