دبیرکل جامعه اسلامی حامیان کشاورزی ایران به مناسبت سومین سالگرد عروج سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی با اشاره به جایگاه والای این شهید بزرگوار ...

دبیرکل جامعه اسلامی حامیان کشاورزی ایران به مناسبت سومین سالگرد عروج سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی با اشاره به جایگاه والای این شهید بزرگوار در تاریخ انقلاب اسلامی گفت: یکی از مهمترین وقایع چهل و چهار سال اخیر، شهادت سردار سلیمانی بود. شخصیتی بلندمرتبه در نزد خداوند و مردم ایران و جهان که توسط بدنام ترین و کثیفت ترین موجود در جهان یعنی ترامپ جنایتکار، به شهادت رسید. حاج قاسم نمونه کامل یک انسان الهی بود که دست خدا او را در زمانه ما قرار داده بود و تمامی صفات زیبا و دلنشین را در خود ساری و جاری داشت.
وی افزود: تمام دوران حیات سردار سلیمانی پر از خیر و برکت برای جهان اسلام و آزادیخوهان بود. کسی که از ابتدا با خدای خود عهده کرده بود تا در راه الله و خلق الله خدمت کند و آرزویش شهادت در این مسیر بود. این تفاوت دیدگاه و جهانبینی با کسانی است که مادیگرایانه به امورات دنیا می ننگرند و تمام امورات را در ترازوی قدرت و ثروت قرار می دهند. قدرت های شیطانی جهان با چنین تصوری نقش شوم ترور حاج قاسم را عملیاتی کردند و به گمان خود با حذف سردار، امنیت آنها بیشتر تامین خواهد شد اما نمی دانستند که فلسفه وجودی سردار سلیمانی و امثالهم با شهادت گره خورده و ترور آنها، هدیه الهی برای رساندن شان به آرزویی است که هر روز و هر ساعت در انتظارش بی تابی می کردند.
دبیرکل جامعه اسلامی حامیان کشاورزی ایران با اشاره به شهادت کربلایی حاج قاسم گفت: هرچند فراغ حاج قاسم ما را داغدار کرد و آرزو داشتیم تا با فرماندهی ایشان رژیم صهیونیستی نابود و فروپاشی استکبار جهانی غرب را نظاره گر باشیم اما در فرهنگ شیعه هرگز شکست جایگاهی ندارد و مسیر تاریخی رسیدن به سعادت الهی و تشکیل حکومت عدل الهی با استواری ادامه خواهد داشت. مسیری که در طول آن شهادت بزرگان و نیروهای جان برکف، یک امر طبیعی محسوب می شود و در واقع شهادت خود پیروزی است. راه سردار سلیمانی نیز بر همین اساس تا ظهور امام زمان ادامه خواهد داشت و پرچم نبرد در هر برهه و زمانی به دست غیورمردان و شیرزنان دیگر خواهد افتاد.
حکیم دکتر روازاده عنوان کرد: در سومین سالگرد شهادت حاج قاسم، شاهد هستیم که داعش و تروریست های تکفیری با وجود آنکه پشتیبانی محور غربی-عبری و عربی را در پشت سر خود دارند، نمی توانند دیگر عرض اندام کنند و سردار سلیمانی چنان بلایی سر آنها آورد که تا ابد یارای راست کردن قامت نخواهند داشت. دشمن به دنبال آن است تا با کمک تروریست های داعشی ایران را ناامن کند و در اغتشاشات اخیر نیز شاهد بودیم تلاش هایی انجام دادند. گمان می کنند که با رفتن حاج قاسم، بستر برای آشوب، جنگ داخلی و عملیات های تروریستی مهیا شده ولی دریغ آنکه نمی دانند خاکی که حاج قاسم را پرورش داده، هزاران سردار سلیمانی دیگر نیز دارد که مجال نفس کشیدن به آنها نخواهد داد.
وی در همین زمینه افزود: سران جنایتکار کاخ سفید که در ترور سردار نقش داشتند، در چند سال گذشته به چنان فلاکتی افتاده اند که هیچ جا برایشان امن نیست. وزیرخارجه سابق آمریکا، آن مردک ملعون از ترس مرگ و انتقام خون سردار سلیمانی، روز و شب ندارد و نصف وزنش را از دست داده است. یا دیوید هوک، مسئول میز ایران در زمان ترامپ، به همراه خانواده اش در حال گریه و زاری است تا مجاهدین اسلام به او رحم کنند. اما دریغ آنکه، انتقام حتمی است و تمامی کسانی که در ترور دست داشتند، به زودی به درک واصل خواهند شد. همانگونه که دهها تن در سال های اخیر بدون اینکه کوچکترین ردی از ایران به جای مانده باشد، به درک واصل شده اند.
دبیرکل جامعه اسلامی حامیان کشاورزی ایران در پایان عنوان داشت: باید توصیه و وصیت نامه سردار سلیمانی را هر روز خواند و به همدیگر یادآور شد. ایشان، ایران را به حرم تشبیه کرده بودند که ملجا و امید تمامی مسلمانان و آزادیخواهان جهان است و باید با جان و دل از آن محافظت کرد. همچنین توصیه به اطاعت از رهبر گرانقدر انقلاب داشتند و بر این امر همیشه تاکید می کردند. این دستورات در ماههای اخیر تبلور دیگری داشت، در حالیکه فتنه ای رخ داده و عده ای منفعت طلب یا ساکت ماندند و یا به نظام سرکوفت می زدند. اینها قطعا به راه و مسیر سردار سلیمانی خیانت می کنند و خوشبختانه فتنه اخیر به مانند فیلتری عمل کرد تا حاصل و نتیجه به جای مانده، خالص باشد. اغتشاشاتی که به پایان رسید، آخرین اغتشاشی است که در تاریخ انقلاب اسلامی روی داد و بعد از آن شاهد پیشرفت بدون توقف قطار آبادانی ایران خواهیم بود؛ چرا که این آشوب موجب تسویه کامل در تمامی عرصه ها شد و خیانت کاران و ساکتین کنار گذاشته شدند تا دیگر در مسیر انقلاب فتنه انگیزی نکنند. این همان مسیری است که با خون امثال حاج قاسم هموار شده و نتیجه آن نیز پیروزی و