عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب خاطرنشان کرد که خطاست دولتمردان برای تکریم بانوان از الگوی نابجای بیگانگان کپی‌برداری کنند...

عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب خاطرنشان کرد که خطاست دولتمردان برای تکریم بانوان از الگوی نابجای بیگانگان کپی‌برداری کنند.

مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب در صفحه شخصی خود نوشت: «کم نبوده‌اند بانوان بزرگ و عالیقدری که در کنار مردان بزرگ نقش‌آفرینی کرده‌اند اما خطاست که دولتمردان برای تکریم آنها از الگوی نابجای بیگانگان کپی‌برداری کنند.»