گفت: برخی از هنرپیشه‌ها و سینماگران و تئاتری‌ها جشنواره فجر را تحریم کردند ولی آثار هنرمندان جوان و متعهد چند برابر شده ...

گفت: فروش تسلیحات به ایران را تحریم کردند ولی به مدرن‌ترین تسلیحات دست یافتیم و حالا به ما می‌گویند به کشورهای دیگر اسلحه نفروشیم. بنزین را تحریم کردند، به صادر‌کننده بنزین تبدیل شدیم. فروش واکسن کرونا را تحریم کردند به سازنده و صادر‌کننده واکسن تبدیل شدیم و…
گفتم: حالا چی شده که به یاد این مسئله افتاده‌ای؟!
گفت: برخی از هنرپیشه‌ها و سینماگران و تئاتری‌ها جشنواره فجر را تحریم کردند ولی آثار هنرمندان جوان و متعهد چند برابر شده و بسیاری از هنرمندان برجسته که برخی از پیر و پاتال‌های قبلی به آنها اجازه ورود به عرصه را نمی‌دادند، فرصت حضور پیدا کرده‌اند. تئاتر با انبوه تماشاگران رو‌به‌رو شده و فیلم‌های فاخر به جشنواره راه یافته‌اند. خانه سینما دامنه گسترده‌تری پیدا کرده و…
گفتم:‌ کاش آن عده ‌اندک زودتر عرصه را ترک می‌کردند تا
زودتر از این برای جوانان مبتکر و خلاق جا باز می‌شد‌.
گفت: دچار خود‌شیفتگی شده بودند و نمی‌دانستند دوران آثار دم‌دستی آنها تمام شده و نیروهای خلاق و تازه نفس در راهند.
گفتم: خانمی به همسرش می‌گفت؛ حالا دیدی خانواده فلانی چقدر از این که به منزلشون رفتیم خوشحال شده بودند؟! همسرش گفت؛ ولی خیلی تحویلمون نگرفتند! همسرش گفت؛ اختیار داری! مگه ندیدی با چه شور و حال و چهره خندانی بدرقه‌مون کردند؟! اصلا وقتی خداحافظی کردیم انگار از خوشحالی بال در آورده بودند!