توییت حکیم دکتر روازاده : در #نشست_شانگهای از تلاش‌های کشورهای منطقه در مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی تقدیر و از قربانیان، نیروها و فرماندهان نظامی از جمله #شهید_سپهبد_قاسم_سلیمانی تجلیل به عمل آمد.

توییت حکیم دکتر روازاده : در #نشست_شانگهای از تلاش‌های کشورهای منطقه در مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی تقدیر و از قربانیان، نیروها و فرماندهان نظامی از جمله #شهید_سپهبد_قاسم_سلیمانی تجلیل به عمل آمد. تداوم‌ مبارزه با داعش و ضرورت توجه به وضعیت افغانستان دو موضوع مهمی بود که در این نشست مورد توجه ویژه قرار داشت.