نشریه مطرح فرانسوی لوموند در گزارشی به دستاوردهای ایران در عرصه سیاست خارجی و پیشرفت ایران طی یک سال اخیر پرداخت و اعتراف کرد. این نشریه عنوان می‌کند: مسائل داخلی ایران با موفقیت بین‌المللی این کشور همراه شد

اذعان نشریه فرانسوی
به موفقیت‌های ایران در سیاست خارجی

نشریه مطرح فرانسوی لوموند در گزارشی به دستاوردهای ایران در عرصه سیاست خارجی و پیشرفت ایران طی یک سال اخیر پرداخت و اعتراف کرد.
این نشریه عنوان می‌کند: مسائل داخلی ایران با موفقیت بین‌المللی این کشور همراه شد.
این رسانه فرانسوی در ادعایی مضحک و با تکرار آمال و آرزوهای واهی غربی‌ها نوشت: علی‌رغم مواجهه با مسائل داخلی، ایران با موفقیت راه خروج از [به ادعای آنان] انزوای دیپلماتیک و اقتصادی را طی کرده است.
خبرگزاری آناتولی: ایران ایالات متحده و ‌ای ۳ (E3) را
به دلیل «سوءاستفاده» از آژانس مورد انتقاد قرار داد
خبرگزاری آناتولی در گزارشی خبری در روز ۱۷ سپتامبر، ۲۶ شهریور به واکنش ایران به بیانیه اخیر رئیس ‌آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پرداخت. این رسانه ترکیه‌ای نوشت: ایران روز شنبه آمریکا و سه طرف اروپایی توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ را به «سوءاستفاده» از ناظر هسته‌ای سازمان ملل برای دستیابی به «اهداف سیاسی» متهم کرد.
این رسانه به نقل از ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه نوشت: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با وجود «تعامل مثبت، سازنده و مستمر» تهران با آژانس سیاست‌زده شده است.
آناتولی افزود: بیانیه او در پاسخ به اظهارات رافائل گروسی، رئیس‌ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اوایل روز بود که او آخرین اقدام ایران برای پس گرفتن تعیین بازرسان ارشد آژانس را «نامتناسب و بی‌سابقه» محکوم کرد.»