عدم موفقیت مخالفین جمهوری اسلامی در به خیابان کشاندن ایرانیان حتی در خارج کشور که محدودیت‌های امنیتی برای آنها وجود ندارد، در کنار بسیاری از حقایق دیگری که از یک‌سال گذشته تاکنون برای همگان آشکار گردیده است

برگی دیگر از رسوایی دشمنان ملت ایران
اپوزیسیون حتی در به خیابان کشاندن ایرانیان خارج کشور نیز شکست خورد!

عدم موفقیت مخالفین جمهوری اسلامی در به خیابان کشاندن ایرانیان حتی در خارج کشور که محدودیت‌های امنیتی برای آنها وجود ندارد، در کنار بسیاری از حقایق دیگری که از یک‌سال گذشته تاکنون برای همگان آشکار گردیده است، نشانه افول روزافزون آنها و حرکت آنها در سراشیبی سقوط است.
برنامه‌ریزی گسترده دشمنان قسم‌خورده ملت ایران برای احیای پروژه آشوب و نافرمانی مدنی با اسم رمز سالگرد مهسا امینی علی‌رغم هزینه‌های زیادی که برای آن صرف شده بود، بازهم به خاطر محاسبه غلط اتاق فکرهای مستقر در خارج، به زمین سخت خورد و رسوایی دیگری برایشان رقم زد. شکست این پروژه نه تنها در داخل کشور و با خیابان‌های آرام‌، جریان ‌داشتن زندگی روزمره مردم و تجمع ۵ میلیونی دلدادگان به اهل بیت عصمت و طهارت در مشهد مقدس آشکار شد، بلکه در خارج از مرزهای جمهوری اسلامی ایران نیز آنچه جریان به اصطلاح اپوزیسیون می‌خواست و وعده می‌داد، محقق نشد. البته اطلاق عنوان اپوزیسیون بر مشتی بیسواد خوشگذران چندان زیبنده نیست. در روزهای اخیر تجمعات محدودی در برلین‌، فرانکفورت‌، استراسبورگ و چند شهر دیگر اروپا شکل گرفت که بیشتر شبیه پارچه‌ای چهل تکه بود که تکه‌هایش را به زور وصله زده باشند. تصاویر منتشر شده از این تجمع‌های محدود نشان‌دهنده وجود پرچم‌هایی از گروهک‌های مختلف است که بسیاری از آنها ماهیت تجزیه‌طلبانه دارند. زد و خورد و درگیری میان این نحله‌های مختلف نیز همان‌گونه که در سال گذشته مشاهده شده بود، در این تجمعات نیز رخ داد. نکته قابل توجه دیگر اما برافراشتن پرچم ساواک بود!
عدم موفقیت مخالفین جمهوری اسلامی در به خیابان کشاندن ایرانیان حتی در خارج کشور که محدودیت‌های امنیتی برای آنها وجود ندارد، در کنار بسیاری از حقایق دیگری که از یک‌سال گذشته تاکنون برای همگان آشکار گردیده است، نشانه افول روزافزون آنها و حرکت آنها در سراشیبی سقوط است.