✅ آقای سید مرتضی رضوی/ استان تهران

🎥 درمان بیمار قلب و عروق با تجویز حکیم طبیب دکتر روازاده

✅ آقای سید مرتضی رضوی/ استان تهران

🗓 تاریخ آخرین مراجعه: ۲۲ شهریور ۱۴۰۲