امام خمینی (ره) : ...(ایشان) از آن شخصیت‌هایی بود که این‌جانب یکی از ارادتمندان این شخص والامقام بوده و هستم.

امام خمینی (ره) : …(ایشان) از آن شخصیت‌هایی بود که این‌جانب یکی از ارادتمندان این شخص والامقام بوده و هستم.

 23مهرماه ۱۳۶۱شهادت آیت الله اشرفی اصفهانی (شهید محراب)