متاسفانه یکی دیگر از اطباء طب ایرانی - اسلامی آقای دکتر دریایی دعوت حق را لبیک گفته و به دیار باقی شتافتند و جامعه طب ایرانی - اسلامی بر خود فرض نموده در مراسم این فرهیخته گرامی شرکت نماید.


حضور اطباء طب ایرانی_اسلامی در مراسم ختم مرحوم دکتر محمد دریایی
                                                                                                                                                          
متاسفانه یکی دیگر از اطباء طب ایرانی – اسلامی آقای دکتر دریایی دعوت حق را لبیک گفته و به دیار باقی شتافتند و جامعه طب ایرانی – اسلامی بر خود فرض نموده در مراسم این فرهیخته گرامی شرکت نماید.

در این راستا حکیم طبیب دکتر روازاده و جناب  استاد خیر اندیش و جمع کثیری از اطباء در مورخه ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۳۰صبح  روز جمعه در مسجد حجه بن الحسن علیه السلام در این مراسم حضور بهم رساندند.