حضرت معصومه علیها السلام فرمود: هر چیزی دوایی دارد، دوای گناه هم استغفار و طلب عفو می باشد.

وفات حضرت معصومه (سلام الله علیها) تسلیت باد

حضرت معصومه علیها السلام فرمود:

هر چیزی دوایی دارد، دوای گناه هم استغفار و طلب عفو می باشد.