اوج مرتبه و عالى ترین درجه تواضع و فروتنى امام روح الله نسبت به رزمندگان، جمله معروفى است که در وصف دلاورى نوجوان شهید، حسین فهمیده بیان فرمودند: «رهـبـر مـا آن طفل دوازده ساله اى است که با قلب کوچک خود؛ که ارزشش از صدها زبان و قلم مابـزرگـتـر است ، با نارنجک خود را […]

 اوج مرتبه و عالى ترین درجه تواضع و فروتنى امام روح الله نسبت به رزمندگان، جمله معروفى است که در وصف دلاورى نوجوان شهید، حسین فهمیده بیان فرمودند:
«رهـبـر مـا آن طفل دوازده ساله اى است که با قلب کوچک خود؛ که ارزشش از صدها زبان و قلم مابـزرگـتـر است ، با نارنجک خود را زیر تانک دشمن انداخت و آن را منهدم نمود و خود نیز شربت شهادت نوشید.»

یکی از برادران تفحص در منطقه فکه می گوید:
«با توجه به شناسایی های بعدی که روی مشخصات و پلاک و مدارک موجود می باشد، دیده ایم که اکثر شهدای فکه متولدین ۴۴ تا ۴۶ هستند. یعنی تا سال ۶۱-۶۲ که حساب کنیم از ۱۵ سال تا ۱۹ سال یعنی زیر ۲۰ سال بوده اند که البته این مسأله در پیکرهای شان هم پیداست. جسدها و جمجمه های کوچک نشان می دهد که چه قدر نوجوان بوده اند …»    

کتاب سیریدرزمان – جلد اول – صفحه ۱۷۰ و ۵۹۹
تحقیق و پژوهش: استاد مهدی امینی