گفت: تازه چه خبر؟! گفتم: جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا خطاب به اسرای صهیونیست گفته است «‌مقاومت کنید! ما می‌آیيم‌»! گفت: کجا می‌آیند؟! 

چرا برنگشتی؟! 

 

گفت: تازه چه خبر؟!

گفتم: جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا خطاب به اسرای صهیونیست گفته است «‌مقاومت کنید! ما می‌آییم‌»!

گفت: کجا می‌آیند؟! 

گفتم: منظورش این است که به غزه می‌آیند و آنها را آزاد 

می‌کنند!

گفت: یک ماه و چند روز است که همه توانشان را به میدان آورده 

و دست به هر جنایتی زده‌اند تا آنها را آزاد کنند ولی نتوانسته‌اند هیچ غلطی بکنند.

گفتم: دانش‌آموزی وسط کلاس به معلم گفت؛ آقا اجازه! دستشویی دارم! معلم گفت؛ برو ولی زود برگرد و دانش‌آموز از کلاس خارج شد ولی برنگشت. فردا معلمش پرسید؛ مگه نرفته بودی دستشویی؟ پس چرا برنگشتی؟! گفت؛ آقا اجازه، منظورم دستشویی خونه‌مون بود!