توییت حکیم دکتر روازاده :زمانی آمریکا تصور می‌کرد که دنیا غرق در مسائل گوناگون است و فلسطین در اولویت‌هایش قرار ندارد و لذا با طرح به اصطلاح صلح ابراهیم قصد داشت تیرخلاص را بزند و همه اعراب را در مسیر سازش با #رژیم_صهیونیستی قرار دهد

توییت حکیم دکتر روازاده :زمانی آمریکا تصور می‌کرد که دنیا غرق در مسائل گوناگون است و فلسطین در اولویت‌هایش قرار ندارد و لذا با طرح به اصطلاح صلح ابراهیم قصد داشت تیرخلاص را بزند و همه اعراب را در مسیر سازش با #رژیم_صهیونیستی قرار دهد. اما #طوفان‌الاقصی و طوفان تظاهرات‌های مردمی در کشورهای مختلف بار دیگر فلسطین را مسئله اول دنیا قرار داد و این حمایت‌ها نشان داد که آزادی #فلسطین امروز بیش از هر زمان دیگری در اوج قرار گرفته است.