توییت حکیم دکتر روازاده :مهم‌ترین ضربه‌ای که #دولت_آقای_روحانی به کشور زد این بود که به دنیا گفتند ما نمی‌توانیم و باید کدخدایی آمریکا را بپذیریم.

توییت حکیم دکتر روازاده :مهم‌ترین ضربه‌ای که #دولت_آقای_روحانی به کشور زد این بود که به دنیا گفتند ما نمی‌توانیم و باید کدخدایی آمریکا را بپذیریم. این نگاه بزرگ‌ترین ظلم به کشور و مردم ایران بود. ضررهای #دلاری و #ریالی قابل جبران است اما چیزی که به آسانی قابل جبران نیست این است که به بچه‌ها و جوان‌های ما القاء کنند راه نجات کشور فقط این است که دنباله‌رو غربی‌ها باشیم.