گفتم: رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است؛ ایران درپی ساخت سلاح اتمی نیست اما، نگرانی‌هایی درباره توانایی‌های هسته‌ای ایران وجود دارد!

 

گفت: چه خبر؟!
گفتم: رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است؛ ایران درپی ساخت سلاح اتمی نیست اما، نگرانی‌هایی درباره توانایی‌های هسته‌ای ایران وجود دارد!
گفت: دو دهه است که در حال بازرسی از تمامی تاسیسات هسته‌ای کشورمان هستند و غیر از ارائه اطلاعات هسته‌ای ایران به اسرائیل کاری نکرده‌اند و حالا که از پذیرش تعدادی جاسوس به عنوان بازرس آژانس خودداری کرده‌ایم باید هم نگران باشند!
گفتم: رژیم صهیونیستی در جریان جنگ غزه به داشتن سلاح هسته‌ای اعتراف کرده است و براساس مفاد NPT حق داشتن آنها را ندارد. چرا آژانس به سراغ صهیونیست‌ها نمی‌رود؟!
گفت: می‌گویند اسرائیل عضویت در NPT را نپذیرفته است!
گفتم: پس چرا آژانس در بازرسی از تاسیسات هسته‌ای ایران رسماً به گزارش‌های مغرضانه‌ای که از رژیم صهیونیستی دریافت کرده است استناد می‌کند؟!
گفت: بیست سال است که آژانس هر غلطی خواسته علیه کشورمان انجام داده است و معلوم نیست چرا از حق قانونی خود برای خروج از NPT استفاده نمی‌کنیم؟! خوشبینی حد و اندازه داره!
گفتم: دزد وارد خانه‌ای شده بود، صاحبخانه بیدار شد، داد زد کی بود؟ چی بود؟ دزد گفت؛ گربه بود و بعد صدای گوسفند درآورد. صاحبخانه با خودش گفت؛ عجب دوره و زمانه‌ای شده؟! گربه به جای میو میو، بع بع می‌کنه!