توییت حکیم دکتر روازاده : این که گفته می‌شود #آمریکا دیگر ابر قدرت نیست فقط نظر و برداشت ما و یک شعار نیست. ویلیام برنز رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در یادداشت خود در نشریه فارن‌افرز نوشته است،

توییت حکیم دکتر روازاده : این که گفته می‌شود #آمریکا دیگر ابر قدرت نیست فقط نظر و برداشت ما و یک شعار نیست. ویلیام برنز رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در یادداشت خود در نشریه فارن‌افرز نوشته است، آمریکا دیگر در رقابت‌های راهبردی دنیا حائز برتری بلامنازع نیست. او در یادداشت خود شرایط کنونی را یکی از لحظات نادر در تاریخ ایالات متحده دانسته و گفته است به اندازه دوران پایان #جنگ_سرد یا دوران بعد از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ حائز اهمیت است.