توییت حکیم دکتر روازاده: #جناب_ظریف همیشه بموقع سخنرانی می‌کند. دفعات قبل را فاکتور می‌گیرم ولی دوباره سر بزنگاه یعنی #انتخابات ایشان یاد سخنرانی و انشقاق در جبهه اسلام افتادند.

توییت حکیم دکتر روازاده: #جناب_ظریف همیشه بموقع سخنرانی می‌کند. دفعات قبل را فاکتور می‌گیرم ولی دوباره سر بزنگاه یعنی #انتخابات ایشان یاد سخنرانی و انشقاق در جبهه اسلام افتادند. آن‌هم زمانی‌که در جنگ بزرگ وگلوگاه تاریخی هستیم. اگر امروز مردم مظلوم #غزه سلاح مدرن و پیشرفته و نقطه‌زن داشتند این وضع و اوضاع #فلسطین و غزه بود؟ آیا این‌گونه قتل‌عام می‌شدند؟ در اظهارنظرها انصاف داشته باشیم.
برگرفته از سایت جامعه اسلامی حامیان کشاورزی ایران