رفتار دشمن درخصوص انتخابات ایران در درون خود تناقض دارد. چرا که از یک‌سو انتخابات ایران را فرمایشی و زینتی توصیف می‌کند که اهمیتی ندارد ولی از سوی دیگر از همه ابزار‌های در اختیار بهره می‌گیرد تا مردم را متقاعد کند نباید در انتخابات شرکت کنند. اما واقعا چرا چنین تلاشی از سوی دشمنان جمهوری […]

رفتار دشمن درخصوص انتخابات ایران در درون خود تناقض دارد. چرا که از یک‌سو انتخابات ایران را فرمایشی و زینتی توصیف می‌کند که اهمیتی ندارد ولی از سوی دیگر از همه ابزار‌های در اختیار بهره می‌گیرد تا مردم را متقاعد کند نباید در انتخابات شرکت کنند. اما واقعا چرا چنین تلاشی از سوی دشمنان جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود؟دلیل آن این است که انتخابات ایران اولا اقتدار‌آفرین و زمینه‌ساز وحدت ملی است.ثانیا پشتوانه مردمی نظام از مهم‌ترین منابع قدرت ملی جمهوری اسلامی است.