گفت: شبکه بی‌بی‌سی فارسی در مصاحبه با یکی از ضد‌انقلابیون فراری پرسیده است «‌شرایط کنونی ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید‌»!

 

گفت: شبکه بی‌بی‌سی فارسی در مصاحبه با یکی از ضد‌انقلابیون فراری پرسیده است «‌شرایط کنونی ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید‌»!
گفتم: خونه خرس و بادیه مس؟! این حیوونکی‌ها اگر شعور داشتند که کارشان به فلاکت و کاسه‌‌لیسی کشیده نمی‌شد! حالا یارو چه جوابی داده؟
گفت: یارو به شدت از حضور مردم در انتخابات ابراز نگرانی کرده و گفته است؛ ما گروه‌های اپوزیسیون باید از مردم بخواهیم که در انتخابات شرکت نکنند!
گفتم: روی دست آمریکا و انگلیس و اسرائیل بلند شده! آنها هم خیلی زور می‌زنند و یقه پاره می‌کنند که مردم را از شرکت در انتخابات منصرف کنند!
گفت: ایول! به خال زدی! اتفاقاً کارگردان این برنامه بی‌بی‌سی فارسی منوشه امیر است، همان منوچهر ساچمه‌چی تهرانی و پسر یعقوب نزول‌خوار در محله سیروس قبل از انقلاب و مجری ایرانی‌تبار رادیو اسرائیل‌…
گفتم: از یارو پرسیدند سگ بهتره یا شغال؟ گفت؛ سؤال سختیه! پرسیدند چرا؟! گفت؛ آخه اگر بگم شغال ممکنه فکر کنید دارم از خودم تعریف می‌کنم؟!