توییت حکیم دکتر روازاده : خداوند #آیت‌الله_امامی_کاشانی را با امیرالمؤمنین(ع) محشورشان فرماید. خطبه‌های دینی و سیاسی دلچسبی داشت و از شنیدن صوت دلنشینش لذت می‌بردیم.

توییت حکیم دکتر روازاده : خداوند #آیت‌الله_امامی_کاشانی را با امیرالمؤمنین(ع) محشورشان فرماید. خطبه‌های دینی و سیاسی دلچسبی داشت و از شنیدن صوت دلنشینش لذت می‌بردیم. اینکه توانستیم با #طب_ایرانی_اسلامی ایشان را تا سن ۹۲ سالگی همراهی کنیم این را موهبت الهی می دانیم و هدیه به روحشان فاتحه و اخلاص و صلوات.