گفت: روزنامه هم‌میهن تیتر زده «‌یک سال دیگر در انتظار برجام‌»! گفتم: این که آرزوی ترامپ بود که برای وارد کردن صنایع موشکی ایران و محدود کردن حضور ایران در منطقه از برجام خارج شد با این امید که دولت روحانی درخواست مذاکر

درخت بلوط!

گفت: روزنامه هم‌میهن تیتر زده «‌یک سال دیگر در انتظار برجام‌»!
گفتم: این که آرزوی ترامپ بود که برای وارد کردن صنایع موشکی ایران و محدود کردن حضور ایران در منطقه از برجام خارج شد با این امید که دولت روحانی درخواست مذاکره کند و خواسته‌های آمریکا برآورده شود ولی مجلس انقلابی به دولت روحانی اجازه نداد بدون گرفتن امتیاز به آمریکا امتیاز بدهد و‌… آرزوی ترامپ بر باد رفت!
گفت: پس چرا روزنامه هم‌میهن از برباد رفتن آرزوی ترامپ زانوی غم به بغل گرفته است؟!
گفتم: همین دو روز پیش فایل صوتی آقای ظریف هم لو رفت که گفته بود از سال ۱۳۹۷ مردم هم علیه برجام شده بودند!
گفت: آقایان هنوز به این سؤال پاسخ نداده‌اند که برجام غیر از آن که تحریم‌ها را دو برابر کرد چه فایده و خاصیت دیگری داشته است؟!
گفتم: راهنمای اردو داشت برای دانش‌آموزان توضیح می‌داد و می‌گفت؛ بچه‌ها، اگر این درخت چنار زبان داشت به شما چه می‌گفت؟ کشاورزی که آنجا ایستاده بود، گفت؛ اگر زبان داشت می‌گفت؛ من درخت بلوطم نه چنار!