گفت: ترامپ در جمع هوادارانش گفته است؛ اگر من انتخاب نشوم، در آمریکا حمام خون به راه می‌افتد! و احتمالاً انتخابات دیگری وجود نخواهد داشت!

بند کفش!

گفت: ترامپ در جمع هوادارانش گفته است؛ اگر من انتخاب نشوم، در آمریکا حمام خون به راه می‌افتد! و احتمالاً انتخابات دیگری وجود نخواهد داشت!
گفتم: قُمپز در کرده! مگه یادت رفته، وقتی رئیس‌جمهور بود به «نیکی هیلی‌» نماینده آمریکا در سازمان ملل گفته بود باید از من چهره یک انسان غیر قابل محاسبه ترسیم کنی که ممکن است دست به هر کاری بزند! نیکی هیلی در مصاحبه خود گفته بود، ترامپ اصرار داشت که دیگران از او بترسند! و حساب ببرند!
گفت: در ایران خودمان هم برخی از غربگرا‌ها اصرار دارند که تهدید ترامپ را جدی نشان بدهند و مسئولان نظام را بترسانند که با آمریکا کنار بیایند! و به خواسته‌هایش تن بدهند!
گفتم: افسر راهنمایی راننده‌ای را متوقف کرد تا به علت سرعت غیر‌مجاز جریمه‌اش کند. راننده صدایش را بلند کرد و گفت؛ می‌دانی من کی هستم؟! افسر گفت هرکه می‌خواهی باش! باید جریمه‌ات کنم و او را جریمه کرد و بعد پرسید حالا کی هستی؟ یارو که پشم و پیلی‌اش ریخته بود گفت؛ نوکرتم! بند کفشتم و…!