فرمودند رسانه‌ها بیش از #موشک و #پهپاد و #هواپیما در عقب راندن دشمن تاثیر می‌گذارند این است که در عصر جنگ‌های شناختی هیچ جامعه‌ای خارج از قلب‌ها و ذهن‌های مردمانش شکست نمی‌خورد. سلاح‌های جنگی البته قدرت بازدارندگی ایجاد می‌کنند

توییت حکیم دکتر روازاده :دلیل این که #رهبر_حکیم_انقلاب_اسلامی در دیدار نوروزی با شاعران‌، فرمودند رسانه‌ها بیش از #موشک و #پهپاد و #هواپیما در عقب راندن دشمن تاثیر می‌گذارند این است که در عصر جنگ‌های شناختی هیچ جامعه‌ای خارج از قلب‌ها و ذهن‌های مردمانش شکست نمی‌خورد. سلاح‌های جنگی البته قدرت بازدارندگی ایجاد می‌کنند ولی به این شرط که سرمایه اجتماعی آن کشور پشتیبان آن باشد و زیر بمباران اطلاعات جعلی و منفی استحاله و دچار تغییر نشده باشد.