اسرائیل ذلیلانه از غزه خارج شد پاسخ ایران قطعی و قاطع خواهد بود

سید حسن نصرالله به مناسبت شهادت مستشاران ایرانی:
اسرائیل ذلیلانه از غزه خارج شد پاسخ ایران قطعی و قاطع خواهد بود