انا فتحنا لک فتحا مبینا آن شب مردم غزه راحت خوابیدند. طی ماهها عزیزانشان را از دست داده بودند، ولی راحت خوابیدند. گرسنه بودند، ولی راحت خوابیدند. زخمی و مجروح بودند، ولی راحت خوابیدند. هر جا که غیرت ایرانی در میان باشد همه راحت می خوابند. چه شد که همه خوشحال بودند؟!

 

 انا فتحنا لک فتحا مبینا
آن شب مردم غزه راحت خوابیدند. طی ماهها عزیزانشان را از دست داده بودند، ولی راحت خوابیدند. گرسنه بودند، ولی راحت خوابیدند. زخمی و مجروح بودند، ولی راحت خوابیدند. هر جا که غیرت ایرانی در میان باشد همه راحت می خوابند. چه شد که همه خوشحال بودند؟!

می دانید کفتار چه زمانی خود را به مردن می زند و چه زمانی خطرناک می شود ؟کفتار زمانی که بر سر طعمه و غذا درگیر شود رذالت خود را به عرصه ظهور می رساند و قصد جان شیر می کند و هنگام مواجهه با حمله می ترسد و خود را به مردن می زند، آیا این واکنش برایتان آشنا نیست؟ اکنون کفتار صحنه شبیه مردگان خفتیده است.

ماه ها عرض اندام و خودنمایی و نسل کشی در غزه، این کفتار بچه های رذیل را دچار چنان غرور پوشالی کرد که گویی سروران جهان اند. با این توهم، تجاوز به خاک ایران را شروع کردند و گمان بردند ترسی در میان است. از چه باید ترسید؟ ۶ ماه در غزه، زمین گیر شده اید به کدامیک از اهداف خبیثانه خود رسیدید؟! غزه با ۳۶۰ کیلومتر به اندازه‌ یکی از استان های ایران است.

شما که بالاترین استراتژی جنگی تان برای رسیدن به اهداف کثیف تان، کشتار وحشیانه زنان و کودکان، بمباران بیمارستانها و تجاوز به ناموس مردمان بود با کدام دستاورد در جنگ غزه به این تحلیل رسیدید که باید به ایران حمله کنید؟!

فکر نکردید که اگر هر مسلمان یک سطل آب در اسرائیل بریزد شما غرق خواهید شد.

آقای سخنگوی فارسی زبان ارتش اسرائیل،برای همکیشانت ترجمه کن؛ یک ضرب المثل زیبای ایرانی میگوید:«چیزی که عوض دارد،گله ندارد» ناراحتی شما برای چیست؟

در رسانه ها که مدام فریاد می زنند که خسارتی ندیده اید پس جلسات اضطراری برای چیست ؟

دوره جشن پوریم گذشته است، این را به خاطر بسپارید. تا دیروز به‌دنبال تحریم صنعت موشکی ایران بودید و از آن اظهار ناراحتی می کردید! امروز رسانه هایشان گوش خلق الله را پاره کرده‌اند که هیچ خسارتی وارد نشده است و سامانه های موشکی ایران را به سخره می گیرید. واقعا شما ازچه میزان بهره هوشی برخوردار هستید؟

🔸ولی ما بی انصاف نیستیم و قبول داریم که شما واقعا ادیتورهای حرفه ای خوبی دارید که بهتر است از آنها در مجالس جشن عروسی خود استفاده کنید.

🔸در مورد ایران، شیر غرب آسیا به کارگیری این فوت و فن ها نتیجه نمی دهد و فقط حقارت شما بیشتر به نمایش گذاشته می شود. آیا به جهان مخابره کرده اید که ایران چه مواضعی را مورد هدف قرار داده است؟ شما که خود می‌دانید، ولی به خودباخته هایی می گوییم که هنوز دست از تحقیر خود و مملکت شان برنداشته اند و بنده سیم و زر آلوده به خون شده اند و در تلاش هستند حس غرور و نشاط ناشی از اقتدار را در دل مردم کور کنند. بدانید ایران مرکز عملیات و آموزش F35  و پایگاه هواپیمایی ترابری هرکولس را بمباران کرده است. جایی که اسراییل به دلیل امنیت بالای این پایگاه، آن را مرکز تجمیع جاسوسان خود قرار داده است و اصلاً این پدافند دفاعی را برای محافظت از این پایگاه طراحی کرده است.

با مطالعه تاریخ ایران متوجه می شوید که در سرتاسر تاریخ، فطرت پاک ایرانی در هیچ برهه ای به فکر تجاوز، حمله و کشتار مردم عادی نبوده است، پس در این حمله به دنبال خون نباشید، به دنبال درهم شکستن امنیت پایگاه و هیمنه پوشالی ارتشی باشید که اسرائیل برای داشتن آن به خود می بالید.

همانطور که بعد از حمله، سخنگوی مضحک ارتش اسرائیل اذعان کرد که خسارت ناچیزی به آنها وارد شده است و بسی جای خرسندی که حداقل وجود خسارت را انکار نکردند؟!

همانطور که بارها گفته ایم امروز روز جدایی حق از باطل است. حجت بر همگان تمام شده است. ننگ بر آنانی که با وجود مسلمانی دست در دست باطل گذاشتند ننگ بر کشورهایی که به خاطر ترس یا تطمیع، حق را نادیده گرفتند. بدانند که همه اینها در تاریخ ثبت می شود و آیندگان از آنها به سخیف ترین شکل ممکن یاد خواهند کرد.


 دبیر کل
 دکتر حسین روازاده