عبور پهپاد و موشک‌های سپاه از سامانه پدافندی رژیم صهیونیستی در عملیات وعده صادق نشان داد، این رژیم همچون خانه عنکبوت به شدت سست است. البته موفقیت این عملیات در شرایطی اتفاق افتاد که در کنار سامانه پدافند رژیم، برخی از کشورهای غربی و منطقه‌ای نیز کمک کردند، ولی با این حال باز هم شکست […]

 عبور پهپاد و موشک‌های سپاه از سامانه پدافندی رژیم صهیونیستی در عملیات وعده صادق نشان داد، این رژیم همچون خانه عنکبوت به شدت سست است. البته موفقیت این عملیات در شرایطی اتفاق افتاد که در کنار سامانه پدافند رژیم، برخی از کشورهای غربی و منطقه‌ای نیز کمک کردند، ولی با این حال باز هم شکست خوردند.