توییت حکیم دکتر روازاده :اسرائیلی‌ها چند روز قبل اعلام کرده بودند موفق به رهگیری #موشک‌ها و #پهپادهای_ایرانی به میزان ۹۹ درصد شده‌اند. اما اکنون با گذشت چند روز از #عملیات_وعده_صادق اعلام شده مطابق نظر کارشناسان و تحلیلگران صهیونیست این رقم به ۸۴ درصد کاهش یافته است

توییت حکیم دکتر روازاده :اسرائیلی‌ها چند روز قبل اعلام کرده بودند موفق به رهگیری #موشک‌ها و #پهپادهای_ایرانی به میزان ۹۹ درصد شده‌اند. اما اکنون با گذشت چند روز از #عملیات_وعده_صادق اعلام شده مطابق نظر کارشناسان و تحلیلگران صهیونیست این رقم به ۸۴ درصد کاهش یافته است. می‌خواهم عرض بکنم به قول یکی از کارشناسان نظامی حتی ادعای رهگیری ۸۴ درصد از موشک‌ها و پهپادها هم اگر درست باشد، عبور ۱۶ درصدی برای ویرانی شهرهای اسرائیل اگر ایران می‌خواست، کافی بود.