توییت حکیم دکتر روازاده :#عباس_عبدی در جدیدترین افاضات گفتند از این تنور(قیام دانشجویان آمریکایی) نانی برای #اصولگرایان پخته نمی‌شود!

توییت حکیم دکتر روازاده :#عباس_عبدی در جدیدترین افاضات گفتند از این تنور(قیام دانشجویان آمریکایی) نانی برای #اصولگرایان پخته نمی‌شود! در حالی که اصولگرایان نانی مطالبه نکرده‌اند. هدف، رسوایی جریان سلطه و افشای چهره واقعی جریان سلطه بودکه به لطف خدا این امر، برای جهانیان محقق شده است. اگر چه جماعت غرب‌پرست داخلی سر به زیر برف برده، آن را کتمان ‌کنند.