توییت حکیم دکتر روازاده :ضرب و شتم دانشجویان معترض در بیش از 70 دانشگاه آمریکا توسط پلیس این کشور در حالی است که در ایران نیروهای امنیتی ما در بدترین شرایط اجازه ورود به دانشگاه‌ها را ندارند. قانون جمهوری اسلامی اجازه ورود #نیروهای_امنیتی و #انتظامی به داخل دانشگاه‌ها را منع کرده است

توییت حکیم دکتر روازاده :ضرب و شتم دانشجویان معترض در بیش از ۷۰ دانشگاه آمریکا توسط پلیس این کشور در حالی است که در ایران نیروهای امنیتی ما در بدترین شرایط اجازه ورود به دانشگاه‌ها را ندارند. قانون جمهوری اسلامی اجازه ورود #نیروهای_امنیتی و #انتظامی به داخل دانشگاه‌ها را منع کرده است و این نشانه حرمت دانشگاه‌های ما در فضای #آزاداندیشی است.